Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

05.09.2020 - 06.09.2020

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 86, 70300 Ostrava)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Marešová Oldřiška 731126621 omaresova@atletika.cz
Delegát ČAS Weberová Jaroslava 607853063 sport@zsjeseniova.cz
Technický delegát Veverka Ondřej - dorostenci, junioři veverkao@centrum.cz
Technický delegát Kadla Jiří - dorostenky, juniorky 731196274 jirkakadla@gmail.com
Předseda OV Zvolánek Oldřich
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Jitka Matýsková
Technický ředitel Blažej Jan
Hlasatel Přibáň Jacek, Šulc Augustin, Novotný Vojtěch
Lékař Mudr. Sikora Petr
Režie Beran Tomáš
Vedoucí ceremonielu Zedník Aleš
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 5000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 5000m
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 10000m
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g, chůze 10000m

Technická ustanovení

Atletický stadion má 400 m dlouhou dráhu (Conipur R), 8 drah na rovince, 8 drah na obvodu. Stejný povrch mají také sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok a oštěp. 
Pro rozcvičování bude sloužit rozcvičovací hřiště s umělou trávou a s 400 m dlouhou dráhu (Conipur R), 6 drah na rovince, 4 dráhy na obvodu povrchem totožným s hlavním stadionem, na kterém budou k dispozici startovní bloky a překážky. 
Měření časů, zpracování výsledků provádí On line systém, spol. s r.o.
Oficiální trénink proběhne na rozcvičovacím stadionu v pátek od 16:00 do 19:00 hod.
Ve všech technických ustanoveních platí Soutěžní řád družstev "Atletické soutěže 2020-II.díl.

Soutěže v hodu kladivem a ve vrhu koulí proběhnou na vrhačské loučce.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v sobotu 5.září a v neděli 6.září od 7,30 hodin do skončení závodů v místnosti za cílem.

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 17. do neděle 30. srpna 2020, uzávěrka přihlášek je v neděli 30. srpna 2020 ve 23.59 hodin.

Prezentace

 

Výdej startovních čísel

Bude probíhat v pátek 4. září 2020 od 16.00 do 20.00 hodin, v sobotu 5. září 2020 od 08.00 hodin a v neděli 6. září 2020

od 08.00 hodin ve svolavatelně na Městském stadionu ve Vítkovicích, která je umístěna ve stanu u vchodu na hlavní stadion na startu 100m

 Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovacím stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označeném prostoru.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v určeném prostoru při vstupu na hlavní stadion u startu běhu na 100m. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli a u svolavatelny.
Předpokládané odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy, Chůze 20 min, Technické disciplíny 30 min, Tyč 60 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici  a budou vyditelně označeny. Šatny slouží pouze k převlečení účastníků. Pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru tribuny.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v tribuně stadionu.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 5.9.2020

Čas Disciplíny
08:45 chůze 5000m Dci Finále chůze 5000m Dky Finále
09:00 kladivo 5kg Dci Finále
09:25 chůze 10000m Jři Finále chůze 10000m Jky Finále
10:30 Slavnostní zahájení Vyhlašovací ceremoniál 1
10:35 tyč Dci Finále oštěp 600g Jky Finále
10:40 1500 m Dky Finále dálka Dky Finále
10:50 1500 m Jky Finále
11:00 1500 m Dci Finále
11:10 1500 m Jři Finále výška Jky Finále kladivo 6kg Jři Finále
11:20 100 m př. Dky Rozběh
11:40 100 m př. Jky Rozběh
12:00 110 m př. Dci Rozběh
12:20 110 m př. Jři Rozběh
12:40 dálka Dci Finále oštěp 700g Dci Finále
12:45 100 m Dky Rozběh
13:00 100 m Jky Rozběh
13:10 Vyhlašovací ceremoniál 2
13:15 100 m Dci Rozběh
13:30 100 m Jři Rozběh kladivo 3kg Dky Finále
13:50 100 m př. Dky Finále
14:00 100 m př. Jky Finále
14:10 110 m př. Dci Finále výška Dky Finále
14:15 Vyhlašovací ceremoniál 3
14:20 110 m př. Jři Finále
14:30 100 m Dky Finále
14:35 100 m Jky Finále
14:40 100 m Dci Finále dálka Jky Finále oštěp 800g Jři Finále
14:45 100 m Jři Finále
14:50 Vyhlašovací ceremoniál 4
15:00 800 m Dky Rozběh tyč Jři Finále
15:15 800 m Jky Rozběh
15:30 800 m Dci Rozběh
15:40 kladivo 4kg Jky Finále
15:45 800 m Jři Rozběh
16:00 300 m př. Dky Rozběh
16:20 300 m př. Dci Rozběh
16:40 400 m př. Jky Rozběh dálka Jři Finále oštěp 500g Dky Finále
17:00 400 m př. Jři Rozběh
17:25 400 m Dky Rozběh
17:40 400 m Jky Rozběh
17:48 Vyhlašovací ceremoniál 5
17:50 koule 5kg Dci Finále
17:55 400 m Dci Rozběh
18:10 400 m Jři Rozběh
18:25 2000 m př. Dky Finále
18:30 trojskok Jky Finále
18:35 3000 m př. Jky Finále
18:50 2000 m př. Dci Finále
19:00 3000 m př. Jři Finále
19:15 4x100 m Dky Finále
19:25 4x100 m Jky Finále
19:35 4x100 m Dci Finále
19:45 4x100 m Jři Finále
20:00 Vyhlašovací ceremoniál 6

neděle, 6.9.2020

Čas Disciplíny
09:15 disk 1,75kg Jři Finále
09:30 tyč Dky Finále trojskok Dci Finále
09:45 3000 m Dky Finále
10:00 3000 m Jky Finále výška Jři Finále koule 4kg Jky Finále
10:15 3000 m Dci Finále
10:30 5000 m Jři Finále
10:47 Vyhlašovací ceremoniál 1
11:00 200 m Dky Rozběh
11:05 disk 1,5kg Dci Finále
11:15 200 m Jky Rozběh
11:30 200 m Dci Rozběh trojskok Dky Finále
11:40 koule 3kg Dky Finále
11:45 200 m Jři Rozběh
12:00 800 m Dky Finále
12:10 800 m Jky Finále
12:20 800 m Dci Finále
12:30 800 m Jři Finále
12:35 výška Dci Finále
12:40 Vyhlašovací ceremoniál 2
13:00 300 m př. Dky Finále disk 1kg Jky Finále
13:10 300 m př. Dci Finále
13:20 400 m př. Jky Finále
13:30 400 m př. Jři Finále tyč Jky Finále trojskok Jři Finále
13:35 Vyhlašovací ceremoniál 3
13:50 400 m Dky Finále
14:00 400 m Jky Finále koule 6kg Jři Finále
14:10 400 m Dci Finále
14:20 400 m Jři Finále
14:30 200 m Dky Finále
14:40 200 m Jky Finále
14:50 200 m Dci Finále disk 1kg Dky Finále
15:00 200 m Jři Finále
15:05 Vyhlašovací ceremoniál 4
15:20 4x400 m Dky Finále
15:35 4x400 m Jky Finále
15:50 4x400 m Dci Finále
16:05 4x400 m Jři Finále
16:15 Vyhlašovací ceremoniál 5

Stravování

Stravování a občerstvení bude zajištěno v prostorách stadionu.