Oddílový závod přípravek

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol SG Plzeň-Petřín

Datum

01.11.2019

Místo

Plzeň - Petřín (Koterovská 133)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Vosejpka Jan 777 658 441 honza@amuletplus.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Jan Kraus
Lékař Karolína Prokopová 607 279 458 mgr.prokopova@seznam.cz
Časomíru zajišťuje Weber Zdeněk

Startují

ročníky 2010 - 2014
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2014
ročníky 2008 - 2009

 

Přípravka mladší-hoši 2010-2011 

Přípravka mladší-dívky 2010-2011

Minipřípravka-hoši 2012-2014 

Minipřípravka-dívky 2012-2014

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 400 m
Atletická minipřípravka-hoši 150 m, 400 m
Atletická přípravka-dívky 400 m
Atletická minipřípravka-dívky 150 m, 400 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 23.10.2019 22:20 do 31.10. 2019 20:00

Časový pořad

pátek, 1.11.2019

Čas Disciplíny
15:30 400 m EleH
15:45 400 m EleZ
16:00 Přípravka mladší-hoši 400m 400 m EleHm
16:15 Přípravka mladší-dívky 400m 400 m EleZm
16:30 Vyhlášení výsledků 400m
16:45 Minipřípravka - hoši 150m 150 m EleHm
17:00 Minipřípravka - dívky 150m 150 m EleZm
17:15 Atletická přípravka - smíšené štafety 4x270m
17:30 Přípravka mladší - smíšené štafety 4x270m
17:45 Vyhlášení výsledků