74. Mikulášský běh na Bradech

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC TJ Jičín

Datum

01.12.2019

Místo

Jičín

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Miloš Starý
Ředitel závodu Petr Šindelář
Technický ředitel Jiří Kotlář

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Závod je pro závodníky ročníků 2019 až 1919

Soutěže

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky pro běhy mimo dráhu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v sobotu 30. 11. od 15:00 do 16:00 na 4. ZŠ v Jičíně (pod nemocnicí). V neděli 1. 12. od 8:30 do 10:30 přímo na startu závodu v Penzionu Brada.

Startovné

Hromadné starty (2019 - 2008) 30,- Kč, intervalové starty (2007 - 1919) 50,- Kč, při převzetí startovního čísla.

Přihlášky

Přihlášky osobně v závodní kanceláři nebo mailem na adresu sindelarp@seznam.cz. Doporučujeme použít mail.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v závodní kanceláři při osobní prezentaci i při přihlášení mailem.

Parkování

Parkovat lze v Podůlší, či na Prachově. Na start pěšky asi 15 minut.

Další informace

Základní informace

Místo:           Brada u Jičína (asi 5 km od Jičína směrem na Turnov, Liberec)

Přihlášky:    e-mail na adresu: sindelarp@seznam.cz; osobně v sobotu mezi 15:00 – 16:00 na 4. ZŠ v Jičíně (pod nemocnicí) nebo v neděli na Bradech v kanceláři závodu (8,30 - 9,45); intervalové starty do 10,30 hodin. Doporučujeme použít e-mail!!!

Startovné:    hromadné starty 30,-Kč, intervalové starty 50,-Kč při převzetí čísla.  Startovní čip obdrží závodníci v intervalových startech v závodní kanceláři na základě zaplacení vratné zálohy 100,-Kč.

Výsledky:     http://mikulasskybeh.wz.cz

Tratě:           vedeny po měkkých lesních cestách se značným převýšením. Délky tratí jsou uvedeny v časovém pořadu závodu. 

Vyhlášení:   proběhne ihned po doběhu každé kategorie hromadných startů. Intervalové běhy ve dvou blocích dle časového pořadu.

Ceny:           v dětských kategoriích věcné ceny, v intervalových závodech mládeže obdrží první tři závodníci věcné ceny, v závodě dospělých finanční prémie (muži a ženy 1500 - 1000500,-Kč, veteránky a veteráni 750 – 500 - 250,-Kč). Vítěz hlavní kategorie putovní pohár.

Doprava:     pořadatel nezajišťuje

  • závodí se dle pravidel atletiky ČAS pro běhy mimo dráhu
  • čas je měřen elektronickými čipy připevněnými na levé botě běžce. Čip bude pořadatelem zapůjčen za VRATNOU ZÁLOHU 100,-Kč. Závodník po doběhu obdrží okamžitě svůj čas a bude informován o průběžném pořadí.
  • pořadatel nezajišťuje noclehy
  • zvolte vhodné oblečení, při MB se často mění klimatické podmínky
  • v prostoru cíle je k dispozici občerstvení
  • parkovat lze v Podůlší, či na Prachově, pěšky z parkovišť je na start cca 15 minut

Kategorie, tratě a časový program

Časový pořad je pouze přibližný a může se měnit

9:45            25 m           roč. 2019, 2018            hoši i dívky

10:00          50 m           roč. 2017, 2016            hoši i dívky

10:10          100 m         roč. 2015, 2014            hoši i dívky

10:25          150 m         roč. 2013, 2012            hoši i dívky

10:35          300 m         roč. 2011, 2010            hoši i dívky

10:50          600 m         roč. 2009, 2008           hoši i dívky

Startovní místa těchto kategorií jsou označena visačkami podél doběhové cesty do cíle. Od prvého běhu v 10,00 hodin na sebe postupně plynule navazují v rychlém sledu. Je třeba být připraven, na opozdilce se nečeká. Bez startovního čísla (jmenovky) na prsou běžet nelze. Start na 300 a 600 metrů je totožný, ale 600 metrů vede po části trati mladšího žactva.

11,00         mladší žactvo                  2007 - 2006                   1000 m     

11,10         ostatní kategorie              2005 - 1919                   2800 m (Závodníci staršího žactva až dospělých startují průběžně bez dělení na kategorie)

11:30        1. blok vyhlášení vítězů – mladší žactvo

12:30       2. blok vyhlášení vítězů – starší žactvo, dorost, junioři, dospělí  a veteráni

 

13:00       pořadatelé MB                                                      2800 m

V intervalovém závodě je přesný čas každého závodníka uveden na startovním čísle. Čas je měřen pomocí čipů, který všichni závodníci obdrží při prezentaci po zaplacení vratné zálohy100,-Kč.

DOSTAVTE SE KE STARTU VČAS!!! 

JE NUTNÉ VYSTARTOVAT V UVEDENÉM ČASE!!!

Mladší žactvo běží po MODRÉ trati, všechny ostatní kategorie absolvují trať ČERVENĚ značenou. Dodržování tratí je pořadateli kontrolováno. 

DOPORUČENÍ – před startem si projděte trať závodu.