Štěpánské břemeno 2019

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Brno - Žabovřesky

Datum

26.12.2019

Místo

Brno - Žabovřesky (Brno Žabovřesky, Jana Nečase 1a)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Radim Jetelina
Hlavní rozhodčí Břetislav Jílek
Technický ředitel Libor Novotný

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Závod je vypsán pro mužské a ženské kategorie všech věkových skupin včetně MASTERS.

 

ZAHÁJENÍ závodu v 10.30 hod - BŘEMENO pro všechny kategorie - hmotnosti podle věkových skupin (15,88kg, 11,34kg, 9,08kg, 7,26kg, 5,45kg, 4,00kg).

Soutěže

Technická ustanovení

Soutěží se podle platných pravidel atletiky IAAF a WMA.

Každý závodník má v soutěži k dispozici 6 pokusů a závodí s náčiním o hmotnosti odpovídající své kategorii.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 9.30 hodin, prezentace nejpozději 20 minut před začátkem závodu.

Startovné

Ochutnávka vánočního cukroví a jiných dobrot.

Přihlášky

Přihlášky zasílejte na e-mail: sokolrosnicka@email.cz, telefonicky: Milan Král 603 164 877 nebo na místě do 10.00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno v areálu atletického stadiónu, přičemž platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ ROZCVIČOVÁNÍ S NÁŘADÍM MIMO SEKTOR A BEZ DOZORU ROZHODČÍCH!!!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici, pořadatel neručí za případné ztráty.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Parkování

Parkování zdarma v areálu nebo jeho těsné blízkosti.

Další informace

 

KONTAKT: TJ SOKOL Brno Žabovřesky, Jana Nečase 1a, 616 00  Brno

www.rosnicka-zabovresky.wz.cz

e-mail: sokolrosnicka@email.cz

Milan Král, tel. 603 164 877