20. ročník Vánočního vrhačského mítinku

Logo_AK_Mesto_Kraj_malé

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.

Datum

14.12.2019

Místo

Olomouc (Atletická hala TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3, Olomouc)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Pítr Ondřej 734311489 o.pitr@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Michal Maier
Technický ředitel Boklažuk Michal
Výsledky zpracoval Uhlíř David

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Závodníci mohou závodit pouze v jedné kategorii.

Kategorie se budu slučovat podle počtu účastníků. A to v pořadí ml. žáci, ml. žákyně, st. žáci, st. žačky, dorostenci, dorostenky, junioři, juniorky, ženy. Poznámka: V případě malého počtu závodníku v jednotlivých kategoriích, může dojít k jejich sloučení, z důvodu řádného průběhu soutěže.

Soutěže

Dorostenci koule 5kg
Dorostenky koule 3kg
Juniorky koule 4kg
Junioři koule 6kg
Muži koule 7,26kg
Ženy koule 4kg
Žáci koule 4kg
Ml. žáci koule 3kg
Ml. žákyně koule 2kg
Žákyně koule 3kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Startovní za každého závodníky 50,- Kč. Závodníci AK Olomouc startovné neplatí.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 2.12.2019 do pátku 13.12.2019 do 20:00 hodin, případně se lze přihlásit přímo na místě v den konání závodu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v atletické hale.

Šatny

V prvním patře atletické haly AK Olomouc, pořadatel neručí za případné ztráty (odložené věci vezměte s sebou do haly).

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v atletické hale a poběží online na webu ČAS. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 14.12.2019

Čas Disciplíny
09:00
14:00 koule 2kg Žkm koule 3kg Žcm koule 3kg Žky koule 3kg Dky koule 4kg Žci koule 4kg Jky koule 4kg Ž koule 5kg Dci koule 6kg Jři
17:00 koule 7,26kg M

Další informace

Ondřej Pítr, tel.: 606901850

Mgr. Michal Maier, tel.: 737105275

Email: vrhacskymitink@email.cz

Plakát MVMM 2019 kopie