Mistrovství Jihomoravského kraje mladšího a staršího žactva v hale

LogoVelke

Pořadatel

Technicky zajišťuje Jihomoravský krajský atletický svaz

Datum

17.01.2020

Místo

Ostrava - Vítkovice (atletická hala)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Ing. Jiří Proch
Ředitel závodu Ing. Luboš Stloukal
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec
Časomíru zajišťuje on line system
Výsledky zpracoval on line system

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2009

Start bude umožněn pouze registrovaným závodníkům a závodnicím z klubů a oddílů Jihomoravského krajského atletického svazu.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí ředitel závodu podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Zákaz vstupu na plochu pro všechny účastníky, kteří v daný okamžik nebudou závodit. Přístup pro trenéry na druhou stranu haly k soutěži ve skoku vysokém a v kouli bude umožněn.

Štafety 4x200 metrů budou smíšené, vždy dva mladší žáci a dvě mladší žákyně, resp. dva starší žáci a dvě starší žákyně.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na tribuně pod hlasatelnou od 9 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 6. 1. 2020 do 13. 1. 2020

Výdej startovních čísel

Budou pouze na běhy nad 800 a 1500 metrů a na štafety. Výdej bude probíhat před startem disciplíny.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly, a to v prostorách rozcvičovacího tunelu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách haly.

Startovní listiny

Nasazení závodníků a závodnic do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče u běhů na 60 metrů, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři ředitel závodu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve spojovacím tunelu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

První tři v každé disciplíně a kategorii obdrží medaile a diplom, vítězové funkční tričko "Mistr Jižní Moravy 2020".

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli ve spojovacím tunelu, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

bude zajištěna provozovatelem atletické haly.

Časový pořad

pátek, 17.1.2020

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žkm Finále dálka Žky
10:10 60 m př. Žcm Finále
10:20 60 m př. Žky Finále výška Žci Finále výška Žcm Finále
10:30 60 m př. Žci Finále
10:45 60 m Žkm Rozběh
11:00 60 m Žcm Rozběh
11:15 60 m Žky Rozběh
11:30 60 m Žci Rozběh tyč Žky Finále tyč Žci Finále tyč Žcm Finále tyč Žkm Finále
11:45 60 m Žkm Finále
11:50 60 m Žcm Finále dálka Žkm Finále
11:55 60 m Žky Finále
12:00 60 m Žci Finále výška Žky Finále výška Žkm Finále
12:20 1. vyhlašovací blok
13:00 800 m Žkm Finále
13:10 800 m Žcm Finále
13:20 800 m Žky Finále dálka Žcm Finále
13:40 800 m Žci Finále
14:00 150 m Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále koule 3kg Žky Finále
14:15 150 m Žcm Finále
14:30 150 m Žky Finále
14:45 150 m Žci Finále koule 3kg Žcm Finále koule 4kg Žci Finále
15:00 300 m Žkm Finále dálka Žci Finále
15:15 300 m Žcm Finále
15:30 300 m Žky Finále
15:45 300 m Žci Finále
16:00 1500 m Žky Finále 1500 m Žkm Finále
16:10 1500 m Žci Finále 1500 m Žcm Finále
16:15 4x200 m Žky Finále 4x200 m Žci Finále
16:30 4x200 m Žcm Finále 4x200 m Žkm Finále
16:35 2. vyhlašovací blok

Stravování

Bufet v hale bude otevřen po celou dobu závodů.

Parkování

Parkování osobních vozidel i autobusů bude umožněno na parkovací ploše u haly. Po zaplnění tohoto prostoru je k dispozici pouze placené parkoviště.

HMJM20_plakat2