KP smíšených družstev mládeže

36777_skas logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje SKAS

Datum

07.12.2019

Místo

Praha - Strahov

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Nešvera Martin
Hlavní rozhodčí Mgr. Josef Nechanický
Řídící soutěže družstev Vondra Miroslav 606953864
Časomíru zajišťuje p.Hojka-FTVS

Startují

ročníky 2000 - 2006
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2006
ročníky 2000 - 2006
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2006

Startují:

*Smíšená družstva mládeže (včetně žactva) - roč. 2006 - 2000 v rozsahu závodění věkové kategorie.

*1 družstvo = 10 chlapců + 10 dívek, oddíl může přihlásit maximálně 2 družstva.

*1 závodník = maximálně 3 disciplíny (2+štafeta, nebo 3 individuelní).

* Mladší závodníci nemohou závodit ani mimo bodování

 

Pozn.:

*Závodníci na 60 m př. a ve vrhu koulí závodí v rozsahu své věkové kategorie, tzn. např.junioři koule 6 kg, dorost 5 kg, žáci 4 kg. Překážky budou upravené o mezery a výšku podle jednotlivé věkové kategorie, bodové hodnocení bude podle dosažených výkonů.

*Ve vrhu koulí mají všichni zúčastnění 6 pokusů.

*Ročník 2006 startuje v rozsahu staršího žactva.

 

Soutěže

Dorostenci 60 m př., koule 5kg
Dorostenky 60 m př., koule 3kg
Juniorky 60 m, 300 m, 1000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 4kg
Junioři 60 m, 300 m, 1000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 6kg
Žáci 60 m př., koule 4kg
Žákyně 60 m př.

Technická ustanovení

Hodnocení: boduje prvních 10 závodníků (ic) v každé disciplíně systémem 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 bod. Body družstva jsou dány součtem všech členů chlapců i dívek. Závodníci a závodnice starších kategorií (pouze SKAS) mohou startovat mimo bodování!!!

 

Disciplíny:60m, 300m, 1000m, 60m př., výška, tyč, dálka, koule, smíšená štafeta 4x200 m  2 muži + 2 ženy (složení úseků libovolné).

Technickou četu zajišťují oddíly:

výška - Nymburk

dálka - Slaný

koule - Beroun

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v atletické hale od 8:30 hodin. Prezentace a případné škrty provádějí oddíly do 09:00 hodin.

Startovné

* Družstva ze Středočeského kraje = 600,-Kč.

* Družstva mimo Středočeský kraj = 1500,-Kč.

* Závodníkům mládežnických kategorií ze Středočeského kraje bude povolen start mimo bodování po zaplacení startovného 30,-Kč ( platí pro závodníky, kteří nemají družstvo).

* Závodníkům mládežnických kategorií z jiných krajů může být povolen start mimo bodování po zaplacení startovného 100,-Kč (platí pro závodníky, kteří nemají družstvo).

* Za startovné bude vystavena faktura na oddíly.

Přihlášky

* Přes internet na www.atletika.cz do čtvrtka 5.12.2019 do 18:00 hodin, škrty v den konání do 9:00 hodin.

* V přihlášce uvádějte u všech závodníků kategorii JUNIOŘI resp. JUNIORKY. Pouze u závodů na 60 m př. a vrhu koulí uveďte kategorii odpovídající věku daného závodníka/ce.

*Přihlašuje-li oddíl dvě družstva, musí v přihlášce u každého závodníka/ice a každé jeho/její disciplíny uvést, zda-li se jedná o družstvo A či B.

* Přihlášky štafet na místě v závodní kanceláři.

Výsledky

Odměny: První tři družstva obdrží poháry a medaile.

Časový pořad

sobota, 7.12.2019

Čas Disciplíny
09:30 60 m Jři Rozběh 1 tyč Jři Finále tyč Jky Finále dálka Jky Finále B koule 4kg Žci Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále
09:45 60 m Jky Rozběh
10:00 60 m př. Jři Běh 60 m př. Dci Běh 60 m př. Žci Běh
10:15 60 m př. Jky Běh 60 m př. Dky Běh 60 m př. Žky Běh
10:30 60 m Jři Finále dálka Jky Finále A
10:35 60 m Jky Finále výška Jři Finále
11:00 1000 m Jři Běh koule 3kg Dky Finále koule 4kg Jky Finále
11:20 1000 m Jky Běh dálka Jři Finále B
11:40 300 m Jři Běh výška Jky Finále
12:00 300 m Jky Běh
12:10 dálka Jři Finále A
12:30 smíšená štafeta 4x200 m (2M + 2Ž)
13:00 vyhlášení