Vánoční hala mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje z pověření Moravskoslezského KAS technicky zajišťuje AK SSK Vítkovice.

Datum

13.12.2019

Místo

Ostrava - Vítkovice (Atletická hala Ostrava-Vítkovice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Černý Vladimír
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich ssk-vitkovice@volny.cz
Hlavní rozhodčí PhDr. Danuše Vandrolová
Technický ředitel Vlková Lucie
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007

NEPŘIHLAŠUJTE PŘÍPRAVKY, NEBUDOU PŘIPUŠTĚNY KE STARTU!

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 2kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 Do finále v bězích na 60m a 60m př. postupuje vždy 8 závodníků s nejrychlejšími časy.

V případě méně přihlášených závodníků než 8 v jedné kategorii, proběhne finále v čase

rozběhu

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 13,30hod.

Startovné

Při prezentaci oddílů za každého závodníka 100,- Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 9.12.2019 do 12.12.2019 do 20,00hod.

Při podávání přihlášek je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly, přičemž rozcvičovat se lze pouze v Atletickém tunelu, na hlavní ploše je zákaz rozcvičování

Šatny

Šatny jsou k dispozici v Atletickém tunelu a slouží pouze k převlečení. Pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v Atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v Atletickém tunelu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Po dobu konání závodů je zdravotní zabezpečení zajištěno.

Časový pořad

pátek, 13.12.2019

Čas Disciplíny
15:00 60 m př. Žkm Rozběh výška Žkm tyč Žcm dálka Žcm koule 3kg Žcm
15:15 60 m př. Žcm Rozběh
15:30 60 m Žkm Rozběh
15:50 60 m Žcm Rozběh
16:10 60 m př. Žkm Finále
16:20 60 m př. Žcm Finále koule 2kg Žkm
16:30 60 m Žkm Finále výška Žcm dálka Žkm
16:40 60 m Žcm Finále tyč Žkm
16:50 800 m Žkm
17:00 800 m Žcm
17:15 300 m Žkm
17:30 300 m Žcm
17:45 1500 m Žcm
17:50 1500 m Žkm
18:00 150 m Žkm
18:15 150 m Žcm
18:30 4x200 m Žkm
18:40 4x200 m Žcm

Další informace

Vyhlašování: medaile a diplomy budou předávány po ukončení každé disciplíny.