Vánoční hala staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje z pověření Moravskoslezského KAS technicky zajišťuje AK SSK Vítkovice.

Datum

14.12.2019

Místo

Ostrava - Vítkovice (Atletická hala Ostrava-Vítkovice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Černý Vladimír
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich ssk-vitkovice@volny.cz
Hlavní rozhodčí PaedDr. Dana Kopcová
Technický ředitel Vlková Lucie
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005

NEPŘIHLAŠUJTE PŘÍPRAVKY A MLADŠÍ ŽACTVO. NEBUDOU PŘIPUŠTĚNI KE STARTU!

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Do finále v bězích na 60m a 60m př. postupuje vždy 8 závodníků s nejrychlejšími časy.

V případě méně přihlášených závodníků než 8 v jedné kategorii, proběhne finále v čase

rozběhu

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v  den závodu od 9,00hod.

Startovné

Při prezentaci oddílů za každého závodníka 100,- Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 9.12.2019 do 13.12.2019 do 20,00hod.

Při podávání přihlášek je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly, přičemž rozcvičovat se lze pouze v Atletickém tunelu, na hlavní ploše je zákaz rozcvičování

Šatny

Šatny jsou k dispozici v Atletickém tunelu a slouží pouze k převlečení. Pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v Atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v Atletickém tunelu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Po dobu konání závodů je zdravotní zabezpečení zajištěno.

Časový pořad

sobota, 14.12.2019

Čas Disciplíny
10:30 60 m př. Žky Rozběh výška Žky tyč Žci dálka Žci koule 4kg Žci
10:45 60 m př. Žci Rozběh
11:00 60 m Žky Rozběh
11:20 60 m Žci Rozběh
11:40 60 m př. Žky Finále
11:50 60 m př. Žci Finále koule 3kg Žky
12:00 60 m Žky Finále
12:10 60 m Žci Finále výška Žci tyč Žky dálka Žky
12:20 800 m Žky
12:35 800 m Žci
12:50 300 m Žky
13:10 300 m Žci
13:30 1500 m Žky
13:40 1500 m Žci
13:50 150 m Žky
14:05 150 m Žci
14:20 4x200 m Žky
14:35 4x200 m Žci

Další informace

Vyhlašování: medaile a diplomy budou předávány po ukončení každé disciplíny.