Středoškolský atletický pohár sportovních gymnázií (SAP - SG)

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s. ve spolupráci se Sportovním gymnáziem Dany a Emila Zátopkových, Ostrava - Zábřeh

Datum

14.01.2020

Místo

Ostrava - Vítkovice (Atletická hala Ostrava)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí PhDr. Danuše Vandrolová
Řídící soutěže družstev Černý Vladimír 731152426 vladek.cerny@centrum.cz
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 1998 - 2000
ročníky 2001 - 2005
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1998 - 2000
ročníky 2001 - 2005
ročníky 2003 - 2004

 Chlapci a dívky denního studia sportovních gymnázií v oboru se sportovní přípravou. 

 

Soutěže

Dorostenci 60 m př., koule 5kg, břemeno 12kg
Dorostenky 60 m př., koule 3kg, břemeno 10kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, břemeno 10kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, břemeno 14kg
Muži 20-22 let 60 m př., koule 7,26kg

Technická ustanovení

Bodování - boduje 10 nejlepších závodníků v disciplíně, ale pouze 2 nejlepší z jedné školy systémem 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1bod. 

Omezení startů - každý závodník může startovat ve dvou individuálních disciplínách a štafetě.

Každá škola může přihlásit maximálně 2  štafety.  

Zvyšování ve skoku vysokém bude stanoveno řídícím pracovníkem na technické poradě.

V běhu na 60m př. a se běží podle kategorií, ve vrhu koulí je váha koule podle kategorie.

Ve skoku dalekém a ve vrhu koulí postupuje do finále 8 nejlepších bez ohledu na kategorii.

Soutěž v hodu břemenem se uskuteční v případě příznivých klimatických podmínek na Městském stadionu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v prostorách haly v den závodu od 10,00 hod.

Technická porada: Proběhne v úterý od 10.30 hodin v prostorách VIP  místnosti II.NP  Atletické haly

Přihlášky

Přihlášky: pouze elektronicky přes www.atletika.cz,  uzávěrka přihlášek je v pondělí 13.ledna 2020 ve 20.00 hodin. Vzhledem k tomu, že přihlašovaní závodníci jedné školy, mohou být z různých atletických oddílů a klubů, bude přihlašování nastaveno přes „Přihlášku bez registrace“, kdy bude mít každá škola přiřazen pětimístný kód, pod kterým přihlásí všechny své závodníky. Uvedete vždy příjmení, jméno, rok narození a výkon (disciplínu vyberete z nabídky podle kategorie).         

 

SG L. Daňka

GBRNO

SG GON České Budějovice

GCEBU

Gymnázium a sportovní gymnázium Jablonec

GJABL

Gymnázium Jihlava

GJIHL

Gymnázium a SOŠ Jilemnice

JILEM

SG Kladno

GKLAD

SG Most

GMOST

SG D. a E. Zátopkových, Ostrava

GOSTR

SG Pardubice

GPARD

Sportovní gymnázium Plzeň

GPLZE

Gymnázium a sportovní gymnázium Praha

GPRAH

Gymnázium a jazyk.škola Zlín

GZLIN

Gymnázium a SOŠ ekonomická Vimperk

GVIMP

Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál

GBRUN

Gymnázium V. Makovského Nové Měston.Mor.

GNMNM

Gymnázium Komenského Jeseník

GJESE

Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov

GPROS

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly, přičemž rozcvičovat se lze v atletickém tunelu v přízemí haly.

Šatny

Jsou k dispozici v hale, cenné věci nenechávejte v šatně, pořadatel za ztrátu neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v atletickém tunelu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodu.

Časový pořad

úterý, 14.1.2020

Čas Disciplíny
11:30 60 m př. Jky 60 m př. Dky výška Jři tyč Jky dálka Jky koule 3kg Dky koule 4kg Jky
11:45 60 m př. Jři 60 m př. Dci 60 m př. U23M Běh
12:00 60 m Jky
12:20 60 m Jři
12:40 400 m Jky koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg U23M
12:55 400 m Jři
13:10 1500 m Jky výška Jky dálka Jři
13:30 1500 m Jři tyč Jři
13:45 800 m Jky
14:00 800 m Jři břemeno 10kg Jky břemeno 10kg Dky
14:15 200 m Jky
14:30 200 m Jři
14:50 3000 m Jky trojskok Jky trojskok Jři břemeno 12kg Dci břemeno 14kg Jři
15:10 3000 m Jři
15:30 4x200 m Jky
15:45 4x200 m Jři
16:00 Vyhlášení výsledků

Další informace

Ubytování pořadatel nezajišťuje.

Odměny a vyhodnocení: První tři družstva v hodnocení Středoškolského poháru poháry a diplomy.

Časový pořad může být upraven na základě počtu přihlášených závodníků, v případě skoku dalekého a trojskoku může být některá ze soutěží přesunuta do atletického tunelu.

Informace: Vladimír Černý 731152426, vladek.cerny@centrum.cz