Mistrovství Čech družstev juniorů a juniorek

Logo CAS (velke) Logo Slavie

Pořadatel

Technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

26.09.2020

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice )

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana - řídící pracovník soutěže juniorů 602 699 900 msmetana@atletika.cz
Technický delegát Petr Dubský - řídící pracovník soutěže juniorek 737 834 469 pdubsky@atletika.cz
Ředitel závodu Ing. Vladimír Kučera, CSc. 607 568 422 kucera1955@gmail.com
Hlavní rozhodčí RNDr. Ladislav Kňákal
Technický ředitel Jaromír Odvárka
Hlasatel Ing. Vladimír Kučera, CSc.
Lékař MUDr. Ondřej Volejník
Časomíru zajišťuje Bc. Jan Šíp
Výsledky zpracoval Mgr. Ing. Kateřina Turková, Mgr. Kristina Brázdová, MSc. a Mgr. Diana Mezuliáníková

Startují

ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Právo účasti mají:

- v kategorii juniorů první 3 družstva z krajské soutěže Prahy, první 2 družstva z krajských soutěží Středočeského kraje, Plzeňského kraje a Pardubického kraje a vítězové krajských soutěží Jihočeského kraje, Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje a Kraje Vysočina,

- v kategorii juniorek první 3 družstva z krajské soutěže Prahy, první 2 družstva z krajských soutěží Středočeského kraje, Plzeňského kraje a Pardubického kraje a vítězové krajských soutěží Jihočeského kraje, Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje a Kraje Vysočina.

Soutěže

Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Závodí se podle Soutěžního řádu družstev (Příloha ke směrnici ČAS č. 5/2020) obsaženého v brožuře Atletické soutěže 2020, II. díl, a Pravidel atletiky.

Atletický stadion má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, polyuretanové sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok i oštěp.

Disk a kladivo proběhnou na vrhačské louce nad atletickým stadionem.

Na závodní ploše atletického stadionu i na vrhačské louce nad atletickým stadionem se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci a závodnice, rozhodčí a funkcionáři závodů.

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena od 8:30 hodin v horní části tribuny atletického stadionu.

Přihlášky

Přihlášky obsahující seznam závodníků, resp. závodnic, s uvedením příjmení, jména, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář akcí“, a to do čtvrtka 24. 9. 2020 do 23:59 hodin!

Přihlášky štafet se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (tzv. kartičky).

Starty závodníků, resp. závodnic, v soutěži tzv. „mimo bodování“ nejsou povoleny!

Technická porada

Uskuteční se v 9:30 hodin na zahrádce restaurace na atletickém stadionu a zúčastní se jí ředitel závodů, hlavní rozhodčí, řídící pracovníci a 1 vedoucí z každého družstva.

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice startující v bězích na 800 m, 1500 m, 3000 m a 3000 m př. a na posledním úseku štafety 4x400 m obdrží u prezentace 1 startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Rozcvičování

Je povoleno:

- do 12:45 hodin na protilehlé rovince atletického stadionu, s výjimkou doby, kdy zde probíhají běhy na 800 m,

- mimo atletický stadion.

Z bezpečnostních důvodů se nelze rozcvičovat na rovince v horní části tribuny atletického stadionu a na vrhačské louce nad atletickým stadionem v době, kdy zde probíhají disk a kladivo!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu.

Šatny

Budou k dispozici od 8:30 hodin v tribuně atletického stadionu stejně jako sprchy a WC, přičemž vstup do všech vnitřních prostor tribuny atletického stadionu, tedy i do šaten, sprch a na WC, je možný pouze s nasazeným ochranným prostředkem dýchacích cest (respirátor, rouška apod.) kryjícím nos a ústa!

Závodníkům a závodnicím proto doporučujeme, aby se na atletický stadion dostavili již ve sportovním oblečení!

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí!

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického stadionu a po skončení závodů zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže v horní části tribuny atletického stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka podává písemně vedoucí družstva do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 z Technických pravidel).

Odvolání řeší jury ve složení:

Řídící pracovník Martin Smetana/Petr Dubský

Ředitel závodů Ing. Vladimír Kučera, CSc.

Hlavní rozhodčí RNDr. Ladislav Kňákal

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci, resp. všechny závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem dopingového komisaře a pověřovacím dopisem, vyzváni, resp. vyzvány. Dopingová kontrola probíhá v tribuně atletického stadionu SK Slavia, a to v prostoru sauny.

Zdravotní služba

Bude zajištěna v horní části tribuny atletického stadionu.

Časový pořad

sobota, 26.9.2020

Čas Disciplíny
10:30 tyč Jky kladivo 6kg Jři oštěp 600g Jky
10:45 100 m Jky Rozběh
11:00 100 m Jři Rozběh dálka Jři
11:15 800 m Jky Finále
11:30 800 m Jři Finále výška Jři
11:45 100 m př. Jky Finále
12:00 110 m př. Jři Finále kladivo 4kg Jky oštěp 800g Jři
12:15 100 m Jky Finále
12:30 100 m Jři Finále dálka Jky
12:45 400 m Jky Finále
13:00 400 m Jři Finále
13:15 3000 m př. Jky Finále výška Jky tyč Jři
13:30 3000 m Jky Finále koule 6kg Jři disk 1kg Jky
13:45 3000 m př. Jři Finále
14:00 3000 m Jři Finále trojskok Jři
14:30 400 m př. Jky Finále
14:45 400 m př. Jři Finále
15:00 200 m Jky Finále koule 4kg Jky disk 1,75kg Jři
15:15 200 m Jři Finále
15:30 1500 m Jky Finále trojskok Jky
15:45 1500 m Jři Finále
16:00 4x100 m Jky Finále
16:15 4x100 m Jři Finále
16:30 4x400 m Jky Finále
16:45 4x400 m Jři Finále

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 40 Kč za každou započatou hodinu.

Bezplatně lze využít parkoviště pro autobusy v ulici Pod Altánem (mezi atletickým stadionem a železniční tratí).

Vyhlášení vítězů

Vyhlášení vítězů se neuskuteční, plakety, medaile a diplomy si vyzvednou vedoucí družstev, která se umístí v jednotlivých kategoriích na 1. až 3. místě, u ředitele závodu.

Další informace

Pořadatel důrazně žádá všechny účastníky o důsledné dodržování mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 9. 2020, č. j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN!

Jménem ASK Slavia Praha přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a příjemný pobyt v Praze.

Ing. Vladimír Kučera, CSc.

ředitel závodů