Mistrovství Čech družstev dorostenců a dorostenek

eletronické propozice lišta

Pořadatel

Technicky zajišťuje TJ Spartak Třebíč

Datum

26.09.2020

Místo

Třebíč (Manž. Curieových 1112)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Josef Marek 602 946 655 marek.josef@email.cz
Technický delegát Irena Fišerová 721 485 674 irena.fiserova@post.cz
Ředitel závodu Josef Vomela 732 681 111 josefvomela@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Marie Pytlíková
Technický ředitel Tomáš Kopečný
Řídící soutěže družstev Josef Marek (dorostenci), Irena Fišerová (dorostenky)
Hlasatel Milan Zeibert
Lékař Ivo Kratochvíl
Časomíru zajišťuje Vratislav Fišera
Výsledky zpracoval Martina Slatinská

Startují

ročníky 2003 - 2006
ročníky 2003 - 2006

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 91,4, 300m p 83,8, 2000m p 83,8, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 3000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 300m p 76,2, 2000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Atletický stadion má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 8 drah na obvodu a 8 v rovince, polyuretanové sektory pro výšku, tyč, dálku i oštěp.
Vzhledem k výkonnosti závodníků proběhne hod kladivem na hlavní ploše. Hod diskem se uskuteční na vedlejší ploše (asi 6 minut od atletického stadionu).
Na závodní ploše atletického stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci a závodnice, rozhodčí a funkcionáři závodů!
Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.
Technická porada
Technická porada se uskuteční v bufetu a to od 09.30 hodin.  Porady se zúčastní ředitel závodů, hlavní rozhodčí, řídící pracovníci a 1 vedoucí z každého družstva.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 8:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 14.9. do 24.9.2020 do 24 hodin.
Přihlášky štafet se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (tzv. kartičky).
Starty závodníků, resp. závodnic, v soutěži tzv. „mimo bodování“ nejsou povoleny!

Výdej startovních čísel

Startovní čísla pro chůzi a běhy na střední vzdálenosti dodá pořadatel.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu při vstupu na stadion.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu. Šatny slouží pouze k převlečení. V šatnách si nenechávejte žádné cenné věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u vchodu na hřiště.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli u vchodu na stadion, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).
Odvolání řeší jury ve složení:
řidící pracovník
ředitel závodu
hlavní rozhodčí
Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna vedle vchodu na hřiště.

Časový pořad

sobota, 26.9.2020

Čas Disciplíny
10:30 tyč Dky disk 1kg Dky kladivo 5kg Dci chůze 3000m Dky
11:00 dálka Dci chůze 3000m Dci
11:30 100 m Dky Rozběh výška Dci
11:45 100 m Dci Rozběh
12:00 800 m Dky disk 1,5kg Dci kladivo 3kg Dky
12:15 800 m Dci
12:30 100m p 76,2-8,5 Dky dálka Dky
12:45 110m p 91,4 Dci
13:00 100 m Dky Finále
13:15 100 m Dci Finále výška Dky tyč Dci
13:30 400 m Dky koule 5kg Dci oštěp 500g Dky
13:45 400 m Dci
14:00 2000m p 76,2 Dky trojskok Dci
14:15 3000 m Dky
14:30 2000m p 83,8 Dci
14:45 3000 m Dci
15:00 300m p 76,2 Dky koule 3kg Dky oštěp 700g Dci
15:15 300m p 83,8 Dci
15:30 200 m Dky trojskok Dky
15:45 200 m Dci
16:00 1500 m Dky
16:15 1500 m Dci
16:30 4x100 m Dky
16:45 4x100 m Dci
17:00 4x400 m Dky
17:15 4x400 m Dci
18:00 Vyhlášení výsledků

Stravování

V tribuně stadionu bude otevřený bufet.

Parkování

K parkování můžete využít parkoviště před tenisovými kurty nebo na ulici Míčova.