Mistrovství ČR družstev juniorů a juniorek

Opava

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

03.10.2020

Místo

Opava (Tyršův stadion, B.Němcové 22, Opava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jiří Kadla 731196274 jkadla@zlinskykas.cz
Technický delegát Lukáš Vojtek 774437268 lvojtek@atletika.cz
Ředitel závodu Ing. Jiří Štindl Ph. D. 602657810 stindl@sshsopava.cz
Hlavní rozhodčí Vlastimil Kovář
Technický ředitel Jaromír Šrek 723540662
Hlasatel Kateřina Nekolná a Gustav Šulc
Lékař Zdena Reichlová
Režie Jan Škrabal
Vedoucí ceremonielu Mgr. Marta Kovářová
Hospodář Marie Kosterová
Časomíru zajišťuje Online System
Výsledky zpracoval Online System

Startují

ročníky 2001 - 2002
ročníky 2001 - 2002

Soutěže

Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve velké klubovně budovy městské tělocvičny vedle atletického stadionu od 9,30 hod. – porada, kontrola a oprava přehledu startů

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 20.9. do 1.10. do 23.59 hodin

Prezentace

Přímo na sektoru u rozhodčích disciplíny 15 minut před začátkem soutěže

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na ochozu stadionu a v hale po přezutí .

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve skladu za tělocvičnou.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tělocvičně u stadionu a to v době od 9 hodin do 18 hodin.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v průchodu pod tělocvičnou a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách vedle šaten v tělocvičně u Tyršova stadionu

Zdravotní služba

 Zdravotnice Zdena Reichlová bude přítomna v místnosti vedle závodní kanceláře od 10 hodin do ukončení závodů

Časový pořad

sobota, 3.10.2020

Čas Disciplíny
10:30 tyč Jky dálka Jři kladivo 6kg Jři oštěp 600g Jky
10:45 100 m Jky Rozběh 1
11:00 100 m Jři Rozběh 1
11:15 800 m Jky Běh 1
11:30 800 m Jři Běh 1 výška Jři
11:45 100 m př. Jky Běh 1
12:00 110 m př. Jři Běh 1 kladivo 4kg Jky oštěp 800g Jři
12:15 100 m Jky Finále A
12:30 100 m Jři Finále A dálka Jky
12:45 400 m Jky Běh 1
13:00 400 m Jři Běh 1
13:15 3000 m př. Jky výška Jky tyč Jři
13:30 3000 m Jky koule 6kg Jři disk 1kg Jky
13:45 3000 m př. Jři
14:00 5000 m Jři trojskok Jři
14:30 400 m př. Jky Běh 1
14:45 400 m př. Jři Běh 1
15:00 200 m Jky Běh 1 koule 4kg Jky disk 1,75kg Jři
15:15 200 m Jři Běh 1
15:30 1500 m Jky Běh 1 trojskok Jky
15:45 1500 m Jři Běh 1
16:00 4x100 m Jky Běh 1
16:15 4x100 m Jři Běh 1
16:30 4x400 m Jky Běh 1
16:45 4x400 m Jři Běh 1

Stravování

 Občerstvení pro závodníky a doprovod bude zajištěno v bufetu u tělocvičny a v restauraci Sport na ulici B.Němcové vedle SOU stavebního v sousedství stadionu.

Možnosti ubytování


Slezská univerzita

Adresa Slezská univerzita
Web www.stu.cz
Telefon 553684517
Email eva.gaspierikova@fpf.stu.cz
Poznámka další nabídky na www.sokolopava.cz

Parkování

Parkování bude zajištěno na vedlejším pozemku Slezanu vedle areálu stadionu viz obrázek a bude otevřeno od 9 hodin. Parkování pro veřejnost a závodníky v areálu stadionu není povoleno, brána bude uzavřena..

Další informace

Soutěž v hodu kladivem probíhá na vedle stadionu na vrhačské louce s klecí pro hod kladivem dle pravidel IAAF. Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku. V šatnách dodržujte rozestupy, používejte dezinfekci rukou a roušky dle vládních hyg.opatření na COVID.