Mistrovství ČR družstev dorostenců a dorostenek

LIAZJ Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

03.10.2020

Místo

Jablonec nad Nisou (Stadion Střelnice, U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Michal Töpfer - řídící soutěže dorostenců 736163018 michal.topfer@gmail.com
Technický delegát Roman Málek - řídící soutěže dorostenek 607055680 accli@seznam.cz
Ředitel závodu Dušan Molitoris
Hlavní rozhodčí Božena Šulcová
Technický ředitel Martin Michalský
Lékař MUDr. Vladimír Dobeš
Časomíru zajišťuje Online system, spol. s.r.o blazej@onlinesystem.cz
Výsledky zpracoval Online system, spol. s.r.o blazej@onlinesystem.cz

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Dorostenci: prvních 5 družstev z mistrovství Čech a první 3 družstva z mistrovství Moravy a Slezska.

Dorostenky: prvních 5 družstev z mistrovství Čech a první 3 družstva z mistrovství Moravy a Slezska.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 91,4, 300m p 83,8, 2000m p 83,8, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 3000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 300m p 76,2, 2000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonů.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodů.

Soutěže v hodu kladivem proběhnou ve vrhačském areálu Srnčí důl.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě atletické haly v kanceláři č. 1 od 8,30 hod.

Od 9:00 hodin proběhne technická porada v zasedačce v 1. patře v přístavbě atletické haly. Technické porady se zúčastní vždy jeden vedoucí za družstvo, který obdrží dvojmo Přehled startů, který po opravě (povoleny jsou pouze škrty) jedno vyhotovení odevzdá příslušnému řídícímu soutěže..

Přihlášky štafet se podávají při zahájení technické porady řídícímu soutěže na kartičkách.

 

 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od soboty 26.září 2020 do čtvrtka 1. října 2020 do 23:59 hodin.

Starty závodníků a závodnic „mimo bodování“ nejsou povoleny!

Prezentace

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat přímo u disciplíny, a to:
běhy 10 min. před startem  a technické disciplíny 15  min před začátkem.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla přidělí techničtí delegáti zúčastněným družstvům. Vedoucí družstev obdrží startovní čísla  na technické poradě.

Přihlášky podávejte již s uvedením startovního čísla!!!

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu a v atletické hale.

Kontrola náčiní

Závodníci mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole rozhodčímu na označeném místě v atletické hale.

Šatny

Jsou k dispozici v atletické hale – 1. poschodí ženské kategorie, 2. poschodí mužské kategorie. Věci nenechávejte v šatně, slouží pouze pro převlečení. Pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli u vstupu na stadion.

Výsledky

Výsledky budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u vchodu na stadion. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené závodní kanceláři č. 2 přístavby atletické haly.

Časový pořad

sobota, 3.10.2020

Čas Disciplíny
10:30 tyč Dky kladivo 5kg Dci oštěp 500g Dky chůze 3000m Dky
11:00 dálka Dci chůze 3000m Dci
11:30 100 m Dky Rozběh výška Dci
11:45 100 m Dci Rozběh
12:00 800 m Dky kladivo 3kg Dky oštěp 700g Dci
12:15 800 m Dci
12:30 100m p 76,2-8,5 Dky dálka Dky
12:45 110m p 91,4 Dci
13:00 100 m Dky Finále
13:15 100 m Dci Finále výška Dky
13:30 400 m Dky tyč Dci koule 5kg Dci disk 1kg Dky
13:45 400 m Dci
14:00 2000m p 76,2 Dky trojskok Dci
14:15 2000m p 83,8 Dci
14:30 3000 m Dky
14:45 3000 m Dci
15:00 300m p 76,2 Dky koule 3kg Dky disk 1,5kg Dci
15:15 300m p 83,8 Dci
15:30 200 m Dky trojskok Dky
15:45 200 m Dci
16:00 1500 m Dky
16:15 1500 m Dci
16:30 4x100 m Dky
16:45 4x100 m Dci
17:00 4x400 m Dky
17:15 4x400 m Dci
17:45 Vyhlášení vítězů

Stravování

V průběhu závodů bude možnost občerstvení ve stánku ve fotbalové tribuně.

Parkování

Je možné na parkovišti před restaurací, případně na parkovišti u hotelu Sport. Je možné také využít parkoviště u OC Kaufland.

Další informace

U vchodu do haly i u vchodu na stadion bude umístěna dezinfekce pro hygienické ošetření rukou.

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ PŘEDEPSANÝCH HYGIENICKÝCH NAŘÍZENÍ!!!

 

Příjezd do Jablonce nad Nisou je z důvodu uzávěrky odbočky na Jablonec n. N. na D 10 směrován přes Liberec (vhodné pro autobusy i osobní auta). Možný je i příjezd přes Frýdštejn (osobní auta).