Mistrovství ČR družstev starších žáků a starších žákyň

ska_ws-oříznuté

Pořadatel

Technicky zajišťuje TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

04.10.2020

Místo

Kolín (Brankovická 979, Kolín 5)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Antonín Morávek
Hlavní rozhodčí Vladimír Veselý
Technický ředitel Martin Radikovský
Řídící soutěže družstev Vratislav Fišera (žáci), Petr Šindelář (žákyně)
Hlasatel Josef Kožnar a Jacek Přibáň
Lékař ČČK
Časomíru zajišťuje Onlinesystem s.r.o.
Výsledky zpracoval Onlinesystem s.r.o.

Startují

ročníky 2005 - 2008
ročníky 2005 - 2008

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Atletický stadion má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 v rovince, polyuretanové sektory pro výšku, tyč, dálku i oštěp.

Kladivo a disk proběhne na rozcvičovacím 300 m stadionu.

Na závodní ploše atletického stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci a závodnice, rozhodčí a funkcionáři závodů!

Pro sledování tyče, koule a kladiva bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území.

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 08.30 hodin v modrém cílovém domku.

Přihlášky

Přihlášky obsahující seznam závodníků, resp. závodnic, s uvedením příjmení, jména, startovního čísla, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), v sekci "Kalendář akcí“, a to do pátku 2. 10. 2020 do 23.59 hodin!

Přihlášky štafet se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (tzv. kartičky).

Starty závodníků, resp. závodnic, v soutěži tzv. „mimo bodování“ nejsou povoleny!

Technická porada

Technická porada se uskuteční v klubovně (žáci) a bufetu (žákyně) nové sociální budovy, a to od 09.30 hodin, porady se zúčastní ředitel závodů, hlavní rozhodčí, řídící pracovníci a 1 vedoucí z každého družstva.

 

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Výdej startovních čísel

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží 1 startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy:

- na prsou (všechny soutěže s výjimkou výšky a tyče),

- na prsou nebo na zádech (výška, tyč).

Startovní čísla budou vydána vedoucím družstev v závodní kanceláři v modrém cílovém domku.

Rozcvičování

Rozcvičování je povoleno mimo atletický stadion a dále:

- do 13.30 hodin na protilehlé rovince atletického stadionu, s výjimkou doby, kdy zde probíhají běhy na 800 m a chůze na 3000 m,

- ve vymezeném území na 300 m rozcvičovacím stadionu, kde souběžně probíhají v rhačské disciplíny kladivo a disk. 

 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu ve skladu u nové sociální budovy (u pergoly).

Šatny

Šatny jsou k dispozici v nové a staré sociální budově. Pořadatel neručí za věci odložené v šatnách.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na nástěnkách modrého cílového domku.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na nástěnkách modrého cílového domku. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na nástěnkách modrého cílového domku, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka podává písemně vedoucí družstva do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).

Odvolání řeší jury ve složení:

Řídící pracovník

Ředitel závodů 

Hlavní rozhodčí

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna v bílém zdravotnickém stanu v prostoru cíle.

Časový pořad

neděle, 4.10.2020

Čas Disciplíny
10:30 tyč Žky kladivo 4kg Žci oštěp 500g Žky chůze 3000m Žky Finále
11:00 chůze 3000m Žci Finále
11:30 60 m Žky Rozběh výška Žci
11:45 60 m Žci Rozběh
12:00 800 m Žky Finále dálka Žky kladivo 3kg Žky oštěp 600g Žci
12:15 800 m Žci Finále
12:30 100 m př. Žky Finále
12:45 100 m př. Žci Finále
13:00 60 m Žky Finále
13:15 60 m Žci Finále výška Žky tyč Žci
13:30 300 m Žky Finále dálka Žci koule 4kg Žci disk 0,75kg Žky
13:45 300 m Žci Finále
14:00 1500 m př. Žky Finále
14:15 1500 m př. Žci Finále
14:30 3000 m Žci Finále
14:45 200 m př. Žky Finále
15:00 200 m př. Žci Finále koule 3kg Žky disk 1kg Žci
15:15 150 m Žky Finále
15:30 150 m Žci Finále
15:45 1500 m Žky Finále
16:00 1500 m Žci Finále
16:15 4x60 m Žky Finále
16:30 4x60 m Žci Finále
16:45 4x300 m Žky Finále
17:00 4x300 m Žci Finále
17:45 Slavnostní ceremoniál

Stravování

V průběhu závodů je možno ke stravování využít bufet.

Možnosti ubytování


Penzion V Břízkách

Adresa Penzion V Břízkách
Web
Telefon 603745993 pí. Špecingerová
Email
Poznámka 18 míst; cena cca 300,-Kč/os