Halový přebor Prahy mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

01.02.2020 - 02.02.2020

Místo

Praha - Stromovka ((Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7-Bubeneč, 170 00 Hala Otakara Jandery areál OLYMP CENTRUM SPORTU Ministerstva vnitra))

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana 602699900 smetana.m@upcmail.cz
Ředitel závodu Miroslav Zahořák
Hlavní rozhodčí Ing. Alena Belzová
Technický ředitel Jindřich Linhart 723304588
Časomíru zajišťuje Petr Šimůnek
Výsledky zpracoval Martin Smetana 602699900

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Atleti a atletky ročníku narození 2004 a starší – ve svých věkových kategoriích. Není povolen start roč. 2005 a mladší.

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

a) Prezentace k jednotlivým disciplínám se uskuteční v jejich sektoru nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem disciplíny. Toto ustanovení platí i pro finálové soutěže v bězích na 60 m a 60 m překážek. V soutěžích v běhu na 200 m a skoku o tyči pak nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem soutěží v prostoru vrhačské sítě.

b) Pokud se pro malý počet přihlášených nebudou konat rozběhy, uskuteční se finále v čase rozběhů. Finále A, B se uskuteční v bězích na 60 m a 60 m překážek, pokud v rozbězích startovalo nejméně 16 závodníků. Štafety na 4x200 m jsou přeborem kategorií mužů a žen.

c) V bězích na 200 m se soutěží pouze v pěti drahách, nebude použita první dráha a v nejsilnějších bězích jen ve čtyřech drahách s ohledem na výkonnost.

d) V bězích na 200 m, 400 m a 800 rozhodne o celkovém pořadí dosažený čas.

e) Do běhů budou závodníci zařazeni podle výkonnosti. Nasazení do drah v souladu s pravidly atletiky je v kompetenci technického delegáta a proběhne na základě včasné prezentace závodníků a závodnic. Do prvního běhu budou nasazení pouze členové pražských oddílů/klubů.

f) Závodníci ve skoku o tyči mužů budou rozděleni do dvou skupin na základě dosažených výkonů. Soutěž pro závodníky, kteří jsou zařazeni do skupiny B, se uskuteční společně ze soutěží pro juniory a dorostence.

g) V případě velkého počtu přihlášených závodníků či závodnic v kterékoli disciplíně, může technický delegát rozhodnout o rozdělení soutěže či změně časového programu. O této skutečnosti bude informovat sportovce prostřednictvím webových stránek PAS a ČAS ve čtvrtek 30. ledna 2020 do 15:00 hodin. Seznam vybraných závodníků bude uveřejněn 30.ledna 2020 do 15:00 hodin.

h) Soutěž ve skoku o tyči žen, juniorek a dorostenek se uskuteční ve dvou skupinách na dvou doskočištích. Závodnice do skupin podle výkonnosti rozdělí technický delegát.

ch) Soutěž ve skoku o tyči mužů B, juniorů a dorostenců se uskuteční ve dvou skupinách na dvou doskočištích. Závodníky do skupin podle výkonnosti rozdělí technický delegát.

i) Základní výšky pro soutěže ve skoku vysokém:

Muži – 173 cm; Junioři – 163 cm; Dorostenci – 153 cm;

Ženy – 147 cm; Juniorky a dorostenky – 137 cm

j) Základní výšky pro soutěže ve skoku o tyči:

Muži A - 4,35 m; Muži B, junioři a dorostenci - 3,05 m;

Ženy a juniorky - 2,75 m; Dorostenky - 2,25 m

k) Vzdálenost břevna pro trojskok

Muži - 13,00 m; Junioři a dorostenci - 11,00 m

Ženy, juniorky, dorostenky - 11,00 m a 9,00 m. Soutěž proběhne souběžně na dvou rozběžištích.

l) O startu a případném postupu do finále mimopražského závodníka či závodnice rozhodne technický delegát přeboru.

m) Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS. Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena dne 1.2.2020 od 8:30 hodin a 2.2.2020 od 9:00 hodin v hale Otakara Jandery ve Stromovce a je umístěna u vchodu do atletické haly vpravo.

Startovné

Startovné uhradí oddíly hospodáři závodu za starty (přihlášené do středy 29.1.2020 do 23:59 hodin nejpozději do soboty 1.2.2020 do 9:30 hodin. Po předchozí domluvě s technickým ředitelem je možný i jiný způsob provedení platby. Toto opatření platí jak pro pražské, tak mimopražské oddíly. Pořadatel nebude přijímat jednotlivé platby od jednotlivců. Pražské a mimopražské oddíly, které neuhradí startovné za všechny přihlášené závodníky svých oddílů, nebudou připuštěni ke startu.

Přihlášky

Podávají atletické oddíly/kluby na webu ČAS (www.atletika.cz), a to od pondělí 20. ledna 2020 do středy 29. ledna 2020 do 23:59 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování bude probíhat v přetlakové hale s umělou trávou vedle atletické haly, ve spojovacím tunelu mezi halou a centrální posilovnou nebo na venkovní atletické dráze.

Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat na soutěž ve skoku o tyči: rozběžiště i doskočiště je bezpodmínečně nutné opustit 10 min. před zahájením soutěže.

Svolavatelna

Prezentace k jednotlivým disciplínám se uskuteční v jejich sektoru nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem disciplíny. Toto ustanovení platí i pro finálové soutěže v bězích na 60 m a 60 m překážek.

Šatny

Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Slouží pouze k převlečení, nikoliv k úschovně osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nenese zodpovědnost.

Výsledky

Výsledky budou vyvěšovány na nástěnce v atletické hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Zdravotní služba

Zdravotní služba je v hale O. Jandery ve vyznačeném prostoru.

Za platnou zdravotní prohlídku startujících odpovídá u mládeže do 18 let zákonný zástupce, u dospělých sami startující.

Časový pořad

sobota, 1.2.2020

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Dky Rozběh 1 tyč Jky 1 tyč Jky 2 tyč Dky 2 tyč Dky 1 tyč Ž 1 tyč Ž 2 dálka Ž
10:15 60 m př. Jky Rozběh 1
10:25 60 m př. Ž Rozběh 1
10:40 60 m př. Dci Rozběh 1
10:55 60 m př. Jři Rozběh 1
11:10 60 m př. M Rozběh 1
11:25 60 m př. Dky Finále A
11:30 60 m př. Dky Finále B dálka Jky
11:35 60 m př. Jky Finále
11:40 60 m př. Ž Finále A 60 m př. Ž Finále B
11:50 60 m př. Dci Finále A 60 m př. Dci Finále B
11:55 60 m př. Jři Finále A 60 m př. Jři Finále B
12:00 60 m př. M Finále A 60 m př. M Finále B
12:10 60 m Dky Rozběh 1
12:35 60 m Jky Rozběh 1
12:45 1. vyhlášení vítězů (60 m př. M, Ž, jři, dci, jky, dky, tyč Ž, jky, dky, dálka Ž, jky)
12:50 60 m Dci Rozběh 1 tyč Dci 1 tyč Dci 2 tyč Jři 2 tyč Jři 1 tyč M 2 dálka M
13:10 60 m Jři Rozběh 1
13:25 60 m Ž Rozběh 1
13:40 60 m M Rozběh 1
14:00 60 m Dky Finále A 60 m Dky Finále B dálka Dky
14:10 60 m Jky Finále A 60 m Jky Finále B
14:20 60 m Dci Finále A 60 m Dci Finále B
14:30 60 m Jři Finále A 60 m Jři Finále B
14:40 60 m Ž Finále A 60 m Ž Finále B
14:50 60 m M Finále A 60 m M Finále B
15:00 2. vyhlášení vítězů (60 m M, Ž, dky, jky, jři, dci, dálka M)
15:10 400 m Dky Běh 1 výška Dky výška Jky výška Ž Finále tyč M 1
15:25 400 m Jky Běh 1
15:40 400 m Dci Běh 1
15:45 dálka Dci
15:55 400 m Jři Běh 1
16:10 400 m Ž Běh 1
16:25 400 m M Běh 1
16:40 3. vyhlášení vítězů (400 m M, Ž, jky, jři, dky, dci, dálka dky)
16:55 1500 m Dky Finále 1500 m Jky Finále
17:10 1500 m Ž Finále
17:20 1500 m Dci Finále 1500 m Jři Finále
17:35 1500 m M Finále
17:45 4. vyhlášení vítězů (1500 m M, Ž, jky, jři, dky, dci, tyč M, výška Ž, jky, dky, dálka dci)

neděle, 2.2.2020

Čas Disciplíny
10:30 dálka Jři koule 3kg Dky
11:00 3000 m Ž Finále výška Jři výška Dci
11:20 3000 m M Finále 3000 m Jři Finále 3000 m Dci Finále
11:30 koule 4kg Ž Finále koule 4kg Jky Finále
11:45 1. vyhlášení vítězů (dálka jři, koule dky)
12:00 200 m Dky Běh 1 trojskok Jky trojskok Dky trojskok Ž
12:40 200 m Jky Běh 1 koule 5kg Dci
13:00 200 m Ž Běh 1 výška M
13:20 200 m Dci Běh 1
13:30 trojskok Dci trojskok Jři
13:40 koule 6kg Jři
13:50 200 m Jři Běh 1
14:10 200 m M Běh 1
14:25 2. vyhlášení vítězů (200 m M, Ž, jky, jři, jky, dci, trojskok Ž, jky, dky, výška M, jři, dci, koule
14:30 trojskok M
14:40 koule 7,26kg M
14:45 800 m Dky Běh 1 800 m Jky Běh 1 800 m Ž Běh 1
15:10 800 m Dci Běh 1
15:25 800 m Jři Běh 1
15:40 800 m M Běh 1
15:50 3. vyhlášení vítězů (800 m M, Ž, jky, jři, dky, dci, trojskok M, koule M)
16:00 4x200 m Ž Běh 1
16:20 4x200 m M Běh 1
16:45 4. Vyhlášení vítězů (4x200 m M, Ž) 4. Vyhlášení vítězů (4x200 m M, Ž)

Stravování

V průběhu závodů je možnost občerstvení přímo v hale O. Jandery v prostoru tzv. VIP.

Parkování

Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU Ministerstva vnitra.

Akreditace, vstupenky

Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé, technická četa a fotografové označeni vestou.