Halový přebor Prahy staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

20.02.2020 - 21.02.2020

Místo

Praha - Stromovka (Hala Otakara Jandery areál OLYMP CENTRUM SPORTU Ministerstva vnitra, Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7-Bubeneč)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana 602699900 smetana.m@upcmail.cz
Ředitel závodu Miroslav Zahořák 603961123
Hlavní rozhodčí Marcela Horáčková
Technický ředitel Jindřich Linhart 723304588
Časomíru zajišťuje Petr Šimůnek
Výsledky zpracoval Martin Smetana 602699900

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006

Žáci a žákyně narození v roce 2005 a 2006. Není povolen start žáků a žákyň ročník narození 2007 a mladším.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

a) K soutěžím v běžeckých disciplínách bude přijato maximálně 48 žáků/žákyň. K soutěžím v technických disciplínách bude přijato maximálně 24 žáků/žákyň.

b) O startu žáka/žákyně rozhodne na základě dosažených výkonů technický delegát a tuto skutečnost oznámí na webových stránkách PAS a ČAS nejpozději v úterý 18. února 2020 do 10.00 hodin. Výběr závodníků k přebornickým soutěžím je v kompetenci technického delegáta a bude probíhat na základě výsledků z halové sezony 2020, s přihlédnutím k výsledkům z halových závodů z prosince 2019.

c) V bězích na 300 m a 800 m rozhodne o celkovém pořadí dosažený čas.

d) Žáci a žákyně mohou startovat nejvýše ve třech individuálních disciplínách během celých přeborů. Žactvo smí v jednom dni absolvovat pouze jeden individuální závod na trati 300 m a delší.

e) Start žáků/žákyň mimopražských oddílů/klubů bude umožněn pouze jako doplnění do stanoveného počtu v disciplíně. O startu žáka/žákyně mimopražských oddílů/klubů rozhodne technický delegát přeboru.

f) Základní výšky pro skok vysoký: Žáci – 136 cm          Žákyně – 126 cm

g) Základní výšky pro skok o tyči: Žáci – 211 cm          Žákyně – 191 cm

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v hale Otakary Jandery dne 20.2.2020 od 14:15 hodin a 21.2.2020 ve 14:15 hodin v kanceláři vpravo za vchodem do haly. 

Startovné

Závodníci pražských oddílů 50 Kč za každý přihlášený start, 100 Kč za štafetu. Závodníci mimopražských oddílů 100,- Kč za každý přihlášený start.

Přihlášky

Podávají atletické oddíly/kluby na webu ČAS (www.atletika.cz), a to od pátku 7. února 2020 do neděle 16. února 2020 do 23:59 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování bude probíhat v přetlakové hale s umělou trávou vedle atletické haly, ve spojovacím tunelu mezi halou a centrální posilovnou nebo na venkovní atletické dráze.

Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat na soutěž ve skoku o tyči: rozběžiště i doskočiště je bezpodmínečně nutné opustit 10 min. před zahájením soutěže.

Šatny

Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Slouží pouze k převlečení, nikoliv k úschovně osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nenese zodpovědnost.

Výsledky

Výsledky budou vyvěšovány na nástěnce v atletické hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Zdravotní služba

Zdravotní služba je v hale O. Jandery ve vyznačeném prostoru.

Za platnou zdravotní prohlídku startujících odpovídá u mládeže do 18 let zákonný zástupce.

Časový pořad

čtvrtek, 20.2.2020

Čas Disciplíny
15:30 60 m Žky Rozběh 1 tyč Žky Finále
15:50 60 m Žci Rozběh 1
16:10 60 m př. Žky Rozběh 1 koule 4kg Žci Finále
16:30 60 m př. Žci Rozběh 1
17:20 60 m Žky Finále A 60 m Žky Finále B koule 3kg Žky Finále
17:30 60 m Žci Finále A 60 m Žci Finále B tyč Žci Finále
17:45 60 m př. Žky Finále A 60 m př. Žky Finále B
17:55 60 m př. Žci Finále A 60 m př. Žci Finále B
18:10 3000 m Žci Finále
18:30 150 m Žky Rozběh 1
19:10 150 m Žci Rozběh 1

pátek, 21.2.2020

Čas Disciplíny
15:30 150 m Žky Finále A 150 m Žky Finále B
15:45 150 m Žci Finále A 150 m Žci Finále B
16:10 800 m Žky Běh 1 výška Žci Finále dálka Žky Finále
16:30 800 m Žci Běh 1
16:50 300 m Žky Běh 1
17:30 300 m Žci Běh 1 výška Žky Finále dálka Žci Finále
18:10 1500 m Žky Finále
18:20 1500 m Žci Finále
18:40 4x200 m Žky Běh 1
19:00 4x200 m Žci Běh 1

Stravování

V průběhu závodů je možnost občerstvení přímo v hale O. Jandery v prostoru tzv. VIP.

Parkování

Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU Ministerstva vnitra.

Akreditace, vstupenky

Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé, technická četa a fotografové označeni vestou.