Halový přebor Prahy mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

24.02.2020 - 25.02.2020

Místo

Praha - Stromovka (Praha - Stromovka (Hala Otakara Jandery) areál OLYMP CENTRUM SPORTU Ministerstva vnitra, Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana +420602699900 smetana.m@upcmail.cz
Ředitel závodu Miroslav Zahořák
Hlavní rozhodčí Ing. Ivanka Lebrová
Technický ředitel Jindřich Linhart +420723304588
Časomíru zajišťuje Petr Šimůnek
Výsledky zpracoval Martin Smetana

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Žáci a žákyně narození v roce 2007 a 2008. Není povolen start žáků a žákyň ročník narození 2009.

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg

Technická ustanovení

Ostatní ustanovení

a) K soutěžím 60 m a 60 m př. bude přijato maximálně 60 žáků/žákyň. K soutěžím 150 m, 300 m, 800 m a ve skoku dalekém bude přijato maximálně 40 žáků/žákyň. Do soutěže ve vrhu koulí bude přijato maximálně 25 žáků/žákyň. Do soutěže ve skoku vysokém bude přijato maximálně 20 žáků/žákyň.

b) O startu žáka/žákyně rozhodne na základě dosažených výkonů technický delegát a tuto skutečnost oznámí na webových stránkách PAS a ČAS nejpozději v pátek 21. února 2020 do 15:00 hodin.

c) Kvalifikační limit ve skoku do dálky je stanoven pro žáky na 470 cm a pro žákyně na 450 cm. Do finále postoupí všichni, co skočí požadovaný limit a ostatní se doberou do počtu 18 závodníků.

d) Základní výšky pro soutěže ve skoku vysokém

Žáci - 126 cm          Žákyně – 116 cm

e) Žáci a žákyně mohou startovat nejvýše ve dvou individuálních disciplínách.

f) Start žáků/žákyň mimopražských oddílů/klubů bude umožněn pouze jako doplnění do stanoveného počtu v disciplíně. O startu žáka/žákyně mimopražských oddílů/klubů rozhodne technický delegát přeboru.

g) Přebor Prahy mladšího žactva je nominačním závodem pro meziměstské utkání Praha – Brno – Ostrava – Bratislava.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena dne 24.2.2020 ve 13:30 hodin a 25.2.2020 ve 14:45 hodin v hale Otakara Jandery.

Startovné

Závodníci pražských oddílů 50 Kč za každý přihlášený start, 100 Kč za štafetu.

Závodníci mimopražských oddílů 100,- Kč za každý přihlášený start.

Startovné je nutné uhradit v závodní kanceláři nejpozději 45 minut před začátkem disciplíny. Při nenastoupení závodníka k soutěži, se startovné nevrací a propadá ve prospěch pořadatele. Startovné za řádně přihlášené a vybrané závodníky/ce je třeba uhradit, i když se soutěží nemohou zúčastnit.

Přihlášky

Podávají atletické oddíly/kluby na webu ČAS (www.atletika.cz), a to od pátku 14. února 2020 do čtvrtku 20. února 2020 do 23:59.

Rozcvičování

Rozcvičování bude probíhat v přetlakové hale s umělou trávou vedle atletické haly, ve spojovacím tunelu mezi halou a centrální posilovnou nebo na venkovní atletické dráze.

Šatny

Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Slouží pouze k převlečení, nikoliv k úschovně osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nenese zodpovědnost.

Výsledky

Výsledky budou vyvěšovány na nástěnce v atletické hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Zdravotní služba

Zdravotní služba je v hale O. Jandery ve vyznačeném prostoru.

Za platnou zdravotní prohlídku startujících odpovídá u mládeže do 18 let zákonný zástupce.

Časový pořad

pondělí, 24.2.2020

Čas Disciplíny
15:00 60 m Žkm Rozběh 1
15:40 60 m Žcm Rozběh 1
16:00 dálka Žcm Kvalifikace 1 koule 3kg Žcm Finále
16:20 60 m př. Žkm Rozběh 1
16:40 dálka Žcm Kvalifikace 2
17:00 vyhlášení (koule žcm) 60 m př. Žcm Rozběh 1 koule 2kg Žkm Finále
17:40 60 m Žkm Finále 1 60 m Žkm Finále 2 dálka Žkm Kvalifikace 1
17:50 60 m Žcm Finále 1 60 m Žcm Finále 2
18:10 60 m př. Žkm Finále 1 60 m př. Žkm Finále 2 dálka Žkm Kvalifikace 2
18:20 60 m př. Žcm Finále 2 60 m př. Žcm Finále 1
18:35 vyhlášení (koule žkm, 60 m žkm, žcm 60 m př. žkm, žcm) 150 m Žkm Rozběh 1
19:05 150 m Žcm Rozběh 1

úterý, 25.2.2020

Čas Disciplíny
16:00 150 m Žkm Finále 1 150 m Žkm Finále 2 výška Žkm Finále dálka Žcm Finále
16:15 150 m Žcm Finále 1 150 m Žcm Finále 2
16:30 800 m Žkm Běh 1
16:50 vyhlášení (150 m žkm, žcm) 800 m Žcm Běh 1
17:00 výška Žcm Finále dálka Žkm Finále
17:10 vyhlášení (dálka žcm, výška žkm) 300 m Žkm Běh 1
17:50 300 m Žcm Běh 1
18:40 vyhlášení (800 m žkm, žcm, dálka žkm, výška žcm, 300 m žkm, žcm))
18:50 4x200 m mix štafeta
19:15 vyhlášení (štafeta 4x200 m mix)

Stravování

V průběhu závodů je možnost občerstvení přímo v hale O. Jandery v prostoru tzv. VIP.

Další informace

Žáci              60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3 kg

Žákyně         60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2 kg

Smíšená štafeta       4x200 m (2 žáci + 2 žákyně)