Kids Athletics Poruba 2020

Kids Athletis Poruba 2020

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Poruba z.s.

Datum

08.02.2020

Místo

Ostrava - Vítkovice (Starobělská 1392/74, Ostrava)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Tomáš Břeský 733383013 atletika-poruba@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Hana Valčuhová
Časomíru zajišťuje Petr Blažej
Výsledky zpracoval Zdenek Duda 733383013 atletika-poruba@seznam.cz

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka
Atletická přípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka
Žáci 60 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

  • do finále v bězích na 60m a 60m př.  postupuje vždy  8 závodníků s nejrychlejšími časy.
  • v případě méně přihlášených závodníků než 8 v jedné kategorii, proběhne finále v čase rozběhu
  • skok daleký starší přípravka chlapci a dívky 2009-2010 pouze 3 pokusy

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8.00 hodin v kanceláři haly.

Startovné

platit při prezentaci oddílů za každý start závodníka 100,- Kč

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 13.1. do 6.2.2020

Neregistrovaní závodníci a cizinci podávají přihlášku také online prostřednictvím www.atletika.cz ve formě Přihlášky bez registrace !!

Na místě v závodní kanceláři pouze škrty !

Každý závodník může startovat maximálně ve třech disciplínách !

Při podávání přihlášek je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Šatny

Šatny v hale slouží pouze k převlékání, za ztráty pořadatel neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěži ve výšce určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v atletickém tunelu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zravotní služba bude k dispozici na tribuně nad sektorem skoku o tyči.

Zdravotní potvrzení: závodníci musí mít aktuální zdravotní potvrzení o způsobilosti ke sportu ne starší 12 měsíců, zodpovídá vysílající klub

Časový pořad

sobota, 8.2.2020

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žkm Rozběh výška Žci Finále dálka EleZ Finále koule 3kg Žcm Finále
10:10 60 m př. Žcm Rozběh
10:20 60 m př. Žky Rozběh
10:30 60 m př. Žci Rozběh
10:45 60 m EleZ Rozběh
11:00 60 m EleH Rozběh výška Žky Finále dálka Žcm Finále koule 4kg Žci Finále
11:15 60 m Žkm Rozběh
11:30 60 m Žcm Rozběh
11:45 60 m Žky Rozběh
12:00 60 m Žci Rozběh výška Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 3kg Žky Finále
12:15 60 m př. Žkm Finále
12:25 60 m př. Žcm Finále
12:35 60 m př. Žky Finále
12:45 60 m př. Žci Finále
13:00 60 m EleZ Finále dálka EleH Finále
13:10 60 m EleH Finále koule 2kg Žkm Finále
13:20 60 m Žkm Finále
13:30 60 m Žcm Finále výška Žkm Finále
13:40 60 m Žky Finále
13:50 60 m Žci Finále
14:00 dálka Žci Finále
14:10 600 m EleZ Finále
14:25 600 m EleH Finále
14:40 800 m Žkm Finále
14:55 800 m Žcm Finále dálka Žky Finále
15:10 800 m Žky Finále
15:25 800 m Žci Finále

Další informace

Vyhlašování: medaile budou předávány průběžně na tribuně uprostřed pod kanceláří s kamerou

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu, dále možnosti přesunu soutěží ve skoku dalekém nebo skoku vysokém do atletického tunelu na základě provedené konečné prezentace. 

Šatny slouží pouze k převlékání, za ztráty pořadatel neručí.

UPOZORNĚNÍ : Na místě v atletické hale bude během závodů probíhat natáčení pořadu ČT D, záběry ze závodů a případné rozhovory s dětmi, mohou být použity při tvorbě pořadu pro děti !

logo AP 2018 - simple