Zahajovací závody

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

04.01.2020

Místo

Ostrava - Vítkovice (Atletická hala Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Černý Vladimír vladek.cerny@centrum.cz
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Ing. František Fiala
Technický ředitel Vlková lucie
Hlasatel Ševčík Jakub
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Soutěže

Dorostenci 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg
Muži 60 m, 150 m, 300 m, 500 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 150 m, 300 m, 500 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techniký delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Do finále v bězích na 60m a 60mpř. postupuje vždy 8 závodníků podle dosažených časů. V případě méně přihlášených závodníků než 8 v jedné kategorii, proběhne finále v čase rozběhu.

Při společném závodu více kategorií v trojskoku a dálce postupuje do finále 8 nejlepších závodníků bez ohledu na kategorie.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 8,00hod.

Startovné

Při prezentaci oddílů za každého závodníka 200,-Kč nebo 8,-eura.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od  pondělí 30.prosince 2019 do pátku 3.ledna 2020 do 20,00hod.

Při podání přihlášky je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Cizí státní příslušníci se přihlašují na adresu: vladek.cerny@centrum.cz

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu  v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole v místnosti vážení a měření náčiní.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a atletickém tunelu a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru za startem na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 4.1.2020

Čas Disciplíny
10:00 2000 m Ž 2000 m Jky 2000 m Dky výška Ž výška Jky výška Dky tyč Dci tyč Jři tyč M dálka Dci koule 3kg Dky
10:10 2000 m M 2000 m Jři 2000 m Dci
10:30 60 m Dky Rozběh 60 m Jky Rozběh 60 m Ž Rozběh
11:00 60 m M Rozběh 60 m Jři Rozběh 60 m Dci Rozběh dálka Jky dálka Ž koule 4kg Ž koule 4kg Jky
11:30 60 m př. Dky Rozběh
11:40 60 m př. Jky Rozběh 60 m př. Ž Rozběh
11:50 60 m př. Dci Rozběh
12:00 60 m př. Jři Rozběh výška M výška Jři výška Dci tyč Ž tyč Jky tyč Dky koule 5kg Dci
12:10 60 m př. M Rozběh dálka Dky
12:25 600 m Dky 600 m Jky 600 m Ž
12:45 600 m M 600 m Jři 600 m Dci
13:00 500 m M 500 m Ž
13:05 60 m Dky Finále 60 m Jky Finále 60 m Ž Finále koule 6kg Jři
13:15 60 m Dci Finále 60 m Jři Finále 60 m M Finále
13:30 60 m př. Dky Finále dálka Jři dálka M
13:35 60 m př. Jky Finále 60 m př. Ž Finále
13:45 60 m př. Dci Finále
13:50 60 m př. Jři Finále
13:55 60 m př. M Finále koule 7,26kg M
14:05 300 m Dky 300 m Jky 300 m Ž
14:25 300 m M 300 m Jři 300 m Dci
14:30 trojskok Ž trojskok Jky trojskok Dky
14:50 1000 m Dky 1000 m Jky 1000 m Ž
15:10 1000 m Jři 1000 m M 1000 m Dci
15:30 150 m Dky 150 m Jky 150 m Ž trojskok M trojskok Jři trojskok Dci
15:50 150 m Dci 150 m Jři 150 m M

Stravování

OBČERSTVENÍ – nebude otevřen bufet- prostory bufetu slouží ke stravování policie a bezpečnostních složek k MS do 20let v ledním hokeji.

RESTAURACE PULS – provoz bude probíhat, ale omezeně, restaurace rovněž slouží MS v hokeji

Prosíme proto, aby jste vzali tuto drobnou komplikaci na vědomí, vzali si s sebou ( zejména atleti) nápoje a svačinu.

Parkování

Upozornění!! Probíhá v Ostravar Areně MS v ledním hokeji do 20ti let.

  PARKOVÁNÍ – u dolního vchodu do haly nebude možno parkovat, ani na vystavené průkazky SSKV – parkujte u stadionu nebo na placených parkovištích u OSTRAVAR – ARÉNY

Další informace

Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených závodníků.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.