Uzavřený KP MSK mladšího a staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

12.01.2020

Místo

Ostrava - Vítkovice (Atletická hala Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Černý vladimír vladek.cerny@centrum.cz
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Miroslav Roztočil
Technický ředitel Vlková Lucie
Hlasatel Šulc Augustin, Ševčík Jakub
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Do finále v bězích na 60m a 60mpř. postupuje vždy 8 závodníků s nejrychlejšími časy z rozběhu

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 8,00hod.

Startovné

Při prezentaci oddílů za každého závodníka 200.-Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 6.1.2020 do pátku 10.1.2020 do 20,00hod.

Při podávání přihlášek je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Startují pouze starší žáci a žákyně ročníků 2006-2005 a pouze mladší žáci a žákyně ročníků 2008-2007 atletických klubů a oddílů Moravskoslezského kraje.

NEPŘIHLAŠUJTE PŘÍPRAVKY, NEBUDOU PŘIPUŠTĚNI KE STARTU!

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu  v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v místnosti měření a vážení náčiní.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách atletické haly a atletického tunelu a budou označeny.

Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru za startem na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude k dispozici po celou dobu závodů.

Časový pořad

neděle, 12.1.2020

Čas Disciplíny
00:00
10:00 60 m př. Žkm Rozběh výška Žkm tyč Žci dálka Žci koule 3kg Žcm
10:10 60 m př. Žcm Rozběh
10:25 60 m př. Žky Rozběh
10:35 60 m př. Žci Rozběh
10:50 60 m Žkm Rozběh
11:10 60 m Žky Rozběh koule 4kg Žci
11:30 60 m Žcm Rozběh výška Žci dálka Žcm
11:50 60 m Žci Rozběh
12:20 60 m př. Žkm Finále tyč Žky
12:25 60 m př. Žcm Finále
12:30 60 m př. Žky Finále koule 2kg Žkm
12:35 60 m př. Žci Finále
12:45 60 m Žkm Finále
12:50 60 m Žky Finále
12:55 60 m Žcm Finále
13:00 60 m Žci Finále výška Žcm dálka Žky
13:15 800 m Žkm
13:25 800 m Žky koule 3kg Žky
13:35 800 m Žcm
13:45 800 m Žci
14:00 300 m Žkm
14:15 300 m Žky
14:30 300 m Žcm výška Žky dálka Žkm
14:45 300 m Žci
15:10 3000 m Žci
15:30 1500 m Žkm 1500 m Žky
15:45 1500 m Žcm 1500 m Žci
16:00 150 m Žkm
16:20 150 m Žky
16:40 150 m Žcm
17:00 150 m Žci
17:20 4x200m MIX ml.žactvo
17:30 4x200m MIX st.žactvo

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravy časového pořadu, dále možnosti přesunu soutěží ve skoku dalekém nebo skoku vysokémdo atletického tunelu na základě provedené konečné prazentace.

Nepřihlašujte přípravky, nebudou připuštěni ke startu!!!

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion.

Vstup vedlejším je pouze pro technický personál.