Athletics Indoor Ostrava I

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

21.01.2020

Místo

Ostrava - Vítkovice (Atletická hala Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Černý Vladimír
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Ing. František Fiala
Technický ředitel Vlková Lucie
Hlasatel Šulc Augustin, Ševčík Jakub
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 1930 - 2006
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1930 - 2006
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci 60 m př., koule 5kg
Dorostenky 60 m př., koule 3kg
Juniorky 60 m př., koule 4kg
Junioři 60 m př., koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žáci 60 m př., koule 4kg
Žákyně 60 m př., koule 2kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

a) do finále A a B v běhu na 60m postupuje 16 nejlepších podle dosažených časů, do finále na 60m př. postupuje vždy 8 nejlepších podle dosažených časů.

b) nasazení do běhů na 200m, 400m, 800m, 3000m bude podle dosažených časů

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 12,00 hod.

Startovné

Při prezentaci oddílů za každý start závodníka 200,- Kč, cizí státní příslušníci 8,- € za každý start .

Přihlášky

podávají atletické oddíly a kluby na webové stránce ČAS (http: // www.atletika.cz ) , a to od pondělí 13.ledna do pondělí 20.ledna 2020 do 20.00 hodin.

Neregistrovaní závodníci a cizinci také online prostřednictvím www.atletika.cz ve formě Přihlášky bez registrace.

Při podávání přihlášek je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Informace: AK SSK Vítkovice, e-mail: ssk.vitkovice@volny.cz, vladek.cerny@centrum.cz.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v atletickém tunelu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a atletickém tunelu a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru za startem na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

úterý, 21.1.2020

Čas Disciplíny
15:00 60 m Ž Rozběh výška Ž tyč Ž dálka M koule 2kg Žky koule 3kg Dky koule 4kg Ž koule 4kg Jky
15:15 60 m M Rozběh
15:30 60 m př. Žky Rozběh
15:35 60 m př. Dky Rozběh
15:40 60 m př. Jky Rozběh
15:41 60 m př. Ž Rozběh
15:45 60 m př. Žci Rozběh
15:50 60 m př. Dci Rozběh
15:51 60 m př. Jři Rozběh
15:52 60 m př. M Rozběh
16:00 400 m Ž koule 4kg Žci koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
16:15 400 m M
16:30 60 m Ž Finále výška M dálka Ž
16:40 60 m M Finále tyč M
16:50 60 m př. Žky Finále
16:55 60 m př. Dky Finále
16:58 60 m př. Jky Finále
17:00 60 m př. Ž Finále
17:01 60 m př. Žci Finále
17:05 60 m př. Dci Finále
17:06 60 m př. Jři Finále
17:07 60 m př. M Finále
17:10 800 m Ž
17:25 800 m M
17:40 200 m Ž trojskok M
18:00 200 m M
18:20 3000 m Ž
18:35 3000 m M

Další informace

Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených závodníků.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.