MMaS mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

31.01.2020

Místo

Ostrava - Vítkovice (Atletická hala Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Černý Vladimír
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Mgr. Lenka Hudecová
Technický ředitel Vlková Lucie
Hlasatel Šulc Augustin, Ševčík Jakub
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 2kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

a) do finále v bězích na 60m a 60m př. postupuje vždy 8 závodníků s nejrychlejšími časy.

V případě méně přihlášených závodníků než 8 v jedné kategorii, proběhne finále v čase rozběhu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8,30hod. prezentace před disciplínou u rozhodčích.

Startovné

Za každého vybraného závodníka 200,-Kč.

Přihlášky

Přihlášky: podávají atletické oddíly a kluby moravskoslezského, olomouckého, zlínského a jihomoravského kraje na webové stránce ČAS (http: // www.atletika.cz ) ,

a to od čtvrtka 23.ledna do středy 29.ledna 2020 do 20.00 hodin.

ři podávání přihlášek je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Start závodníků jiných krajů ČR a cizích státních příslušníků nebude možný!!!!!!!.

Startují pouze mladší žáci a žákyně ročníků 2008-2007.

Ke startům v jednotlivých disciplínách bude vybráno maximálně 40 závodníků a závodnic!!!!

NEPŘIHLAŠUJTE PŘÍPRAVKY, NEBUDOU PŘIPUŠTĚNI KE STARTU!

Seznam závodníků, kteří nebudou z kapacitních důvodů haly vybráni, bude k dispozici na webové stránce www.ssk.vitkovice.cz ve čtvrtek 30.ledna 2020 a oddíly budou informovány e mailem.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v atletickém tunelu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a atletickém tunelu a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale za startem na 60m.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

pátek, 31.1.2020

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žkm Rozběh výška Žkm tyč Žkm tyč Žcm koule 3kg Žcm
10:15 60 m př. Žcm Rozběh
10:30 60 m Žkm Rozběh
10:55 60 m Žcm Rozběh koule 2kg Žkm
11:20 60 m př. Žkm Finále
11:30 60 m př. Žcm Finále výška Žcm dálka Žkm
11:40 60 m Žkm Finále
11:50 60 m Žcm Finále
12:00 800 m Žkm
12:15 800 m Žcm
12:30 300 m Žkm
12:50 300 m Žcm dálka Žcm
13:10 1500 m Žkm
13:25 1500 m Žcm
13:40 150 m Žkm
14:05 150 m Žcm
14:30 4x200m MIX
14:45 4x200 m Žkm
15:00 4x200 m Žcm

Stravování

Bude zajištěno v bufetu v atletické hale a v hotelu Puls.

Další informace

Upozornění: Na plochu atletické haly mají přístup pouze startující závodníci a závodnice. Trenéři mají přístup do vyhrazených prostor u skoku vysokého a vrhu koulí.

Vyhlašování: medaile a diplomy budou předávány ve vyhrazeném prostoru na tribuně.