MMaS staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

01.02.2020

Místo

Ostrava - Vítkovice (Atletická hala Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Černý Vladimír
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Mgr. Rudolf Šimek
Technický ředitel Vlková Lucie
Hlasatel Šulc Augustin, Ševčík Jakub
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

a) do finále v bězích na 60m a 60m př. postupuje vždy 8 závodníků s nejrychlejšími časy.

V případě méně přihlášených závodníků než 8 v jedné kategorii, proběhne finále v čase rozběhu.

Upozornění: Na plochu atletické haly mají přístup pouze startující závodníci a závodnice. Trenéři mají přístup do vyhrazených prostor u skoku vysokého a vrhu koulí.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8,30 hod.

Prezentace před disciplinou u rozhodčích.

Startovné

za každého vybraného závodníka 200,- Kč.

Přihlášky

Přihlášky: podávají atletické oddíly a kluby moravskoslezského, olomouckého, zlínského a jihomoravského kraje na webové stránce ČAS (http: // www.atletika.cz ) ,

a to od čtvrtka 23.ledna do středy 29.ledna 2020 do 20.00 hodin.Startují pouze starší žáci a žákyně ročníků 2006-2005.

Ke startům v jednotlivých disciplínách bude vybráno maximálně 40 závodníků a závodnic!!!!

Seznam závodníků, kteří nebudou z kapacitních důvodů haly vybráni, bude k dispozici na webové stránce www.ssk.vitkovice.cz ve čtvrtek 30.ledna 2020 a oddíly budou informovány e mailem.

Při podávání přihlášek je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Start závodníků jiných krajů ČR a cizích státních příslušníků nebude možný!!!!!!!.

 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v atletickém tunelu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a atletickém tunelu a budou označeny.

Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale za startem na 60m.

 Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 1.2.2020

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žky Rozběh výška Žky tyč Žci koule 4kg Žci
10:15 60 m př. Žci Rozběh
10:30 60 m Žky Rozběh
10:55 60 m Žci Rozběh koule 3kg Žky
11:20 60 m př. Žky Finále
11:30 60 m př. Žci Finále dálka Žky
11:40 60 m Žky Finále výška Žci tyč Žky
11:50 60 m Žci Finále
12:00 800 m Žky
12:15 800 m Žci
12:30 300 m Žky
12:50 300 m Žci
13:10 3000 m Žci dálka Žci
13:30 1500 m Žky
13:45 1500 m Žci
14:00 150 m Žky
14:25 150 m Žci
14:50 4x200m MIX
15:00 4x200 m Žky
15:10 4x200 m Žci

Stravování

Bude zajištěno v bufetu v atletické hale a v hotelu Puls.

Další informace

Dopravu zajišťují jednotlivé oddíly samostatně, popř. podle pokynů příslušných KAS.

Vyhlašování: medaile a diplomy budou předávány ve vyhrazeném prostoru na tribuně.