Youth Athletics Indoor Ostrava III

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

20.02.2020

Místo

Ostrava - Vítkovice (Atletická hala Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Černý Vladimír
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí PhDr. Danuše Vandrolová
Technický ředitel Vlková Lucie
Hlasatel Šulc Augustin, Ševčík Jakub
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 1930 - 2004
ročníky 2005 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2004
ročníky 2005 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Muži 1500 m
Ženy 1500 m
Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m př., koule 3kg
Ml. žákyně 60 m př., koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

a) do finále A a B v běhu na 60m postupuje 16 nejlepších podle dosažených časů, do finále na 60m př. postupuje vždy 8 nejlepších podle dosažených časů .

b) nasazení do běhů na 150m, 300m, 800m, 1500m,3000m bude podle dosažených časů 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v 12,00 hod.

Startovné

Při prezentaci oddílů za každý start závodníka 200,- Kč, cizí státní příslušníci 8,- € za každý start .

Přihlášky

podávají atletické oddíly a kluby na webové stránce ČAS (http: // www.atletika.cz ), a to od čtvrtku 13.února do středy 19.února 2020 do 20.00 hodin.

Neregistrovaní závodníci a cizinci také online prostřednictvím www.atletika.cz ve formě Přihlášky bez registrace.

Při podávání přihlášek je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v atletickém tunelu.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v atletickém tunelu Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v prostoru svolavatelny.
Ve svolavatelně bude důsledně prováděna kontrola oddílových/klubových dresů.

Startovní čísla budou umístěna: jménem na prsou a startovním číslem na zádech. Ve skokanských disciplínách je umístění startovního čísla se jménem na rozhodnutí závodníka.Použije jenom jedno startovní číslo.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a atletickém tunelu a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale za startem na 60m.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

čtvrtek, 20.2.2020

Čas Disciplíny
14:40 1500 m Ž
14:50 1500 m M
15:00 60 m př. Žkm Finále výška Žci tyč Žci dálka Žky koule 3kg Žcm koule 4kg Žci
15:05 60 m př. Žcm Finále
15:15 60 m př. Žky Rozběh
15:20 60 m př. Žci Rozběh
15:30 60 m Žky Rozběh
15:45 60 m Žci Rozběh
16:10 60 m př. Žky Finále
16:15 60 m př. Žci Finále
16:25 60 m Žky Finále
16:30 60 m Žci Finále
16:40 300 m Žky
17:00 300 m Žci výška Žky tyč Žky dálka Žci koule 2kg Žkm koule 3kg Žky
17:20 1500 m Žky
17:35 1500 m Žci
17:50 150 m Žky
18:10 150 m Žci
18:30 800 m Žky
18:45 800 m Žci
19:00 3000 m Žci