Meziměstské utkání Ostrava - Brno - Bratislava - Praha mladšího žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

08.03.2020

Místo

Ostrava - Vítkovice (Atletická hala Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Ševčík Jakub
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí PaedDr. Dana Kopcová
Technický ředitel Vlková Lucie
Hlasatel Šulc Augustin
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

V kařdé disciplíně startují za družstvo 2 závodníci(ce)

Jeden závodník může startovat maximálně ve dvou individuálních disciplínách.

Jeden závodník může startovat pouze v jednom závodě na trati 300m a delší.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 10,00hod. v hale.

Porada vedoucích se uskuteční v 10,45hod. v hale v prostoru VIP.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 27.2.2020 do 6.3.2020 do 20,00hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly, přičemž rozcvičovat se lze v:atletickém tunelu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení závodníků, pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.
 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale za startem na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu.

Časový pořad

neděle, 8.3.2020

Čas Disciplíny
11:45 Slavnostní zahájení
12:00 60 m př. Žkm dálka Žcm koule 2kg Žkm
12:15 60 m př. Žcm
12:30 60 m Žkm
12:45 60 m Žcm
13:00 300 m Žkm
13:15 300 m Žcm dálka Žkm koule 3kg Žcm
13:30 800 m Žkm výška Žcm výška Žkm
13:45 1500 m Žcm
14:00 150 m Žkm
14:15 150 m Žcm
14:30 4 x 200 m smíšená štafeta
14:45 Slavnostní vyhlášení výsledků

Stravování

Bude otevřený bufet v prostorách Atletické haly.

Další informace

Hodnocení: v každé disciplíně bodují za družstvo 2 nejlepší závodníci/ce. Bodování 8-7-6-5-4-3.2.1.