Mistrovství Plzeňského kraje mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek

Pořadatel

Technicky zajišťuje Plzeňský krajský atletický svaz

Datum

19.01.2020

Místo

Praha - Stromovka (Hala Otakara Jandery Stromovka, Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7-Bubeneč, 170 00)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Mgr. Josef Pšajdl 728093594 psajdlj@gmail.com
Technický delegát Denisa Fournier 728299176 mullerova.denda@seznam.cz
Ředitel závodu Petr Konop 728661354 scmplzen@centrum.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Mgr. Miroslav Neuvirt 724704993 mneuvirt@atletika.cz
Hlasatel Mgr. Josef Kožnar
Lékař MUDr. Eva Perglerová
Vedoucí ceremonielu Martin Pivoňka
Časomíru zajišťuje Petr Šimůnek-PSK Olymp Praha
Výsledky zpracoval Martin Smetana 602699900 smetana.m@upcmail.cz

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Start žactva (2005 a mladší) není povolen, pouze běh na 3000m se běží jako mistrovská disciplína v kategorii staršího žactva. 

 

Rozsah závodů (disciplín mistrovství)

Muži (včetně juniorů): 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (7,26 kg), 4x200 m (včetně dorostenců).

Junioři (samostatně): 60 m př., koule (6 kg).

Dorostenci (samostatně): 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (5 kg).

Ženy (včetně juniorek): 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (4 kg), 4x200 m (včetně dorostenek).

Dorostenky (samostatně): 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (3 kg).

St. žáci: 3000 m

 

Omezení startů: 

Dorost může startovat nejvýše ve třech disciplínách a štafetě, junioři, juniorky a starší

bez omezení.

Dorost (2003–2004) může startovat pouze v jednom běhu na 800 m a

delším, junioři a juniorky (2001-2002) pouze v jednom běhu na 1500 m a delším.

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Junioři 60 m př., koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Žáci 3000 m

Technická ustanovení

Výška: muži 151 cm, ženy 136 cm, dorostenci 146 cm, dorostenky 131 cm

Tyč: muži 2,60 m, ženy 2,20 m, dorostenci 2,40 m, dorostenky 2,00 m

Trojskok: muži 11 m, ženy 9 m, dorostenci 11 m dorostenky 9 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 9:00 hodin, oddíly nejpozději do 10:00 hodin odhlásí nepřítomné přihlášené závodníky, dodatečné přihlášky nejsou povoleny!!!

Startovné 50 Kč za každou disciplínu (tzn. i štafetu) pro závodníky PKAS, 100 Kč za každou disciplínu pro závodníky mimo Plzeňský kraj; startovné musí být zaplaceno před zahájením závodů, a to celkově vždy za celý oddíl (počet startů stanoven po odhlášení nepřítomných závodníků).

Při nenastoupení závodníka k disciplíně se startovné nevrací a propadá ve prospěch pořadatele.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 01.1.2020 09:00 do 16.1.2020 20:00.

Přihlášky bez štafet. 

Na jinou formu přihlášek nebude pořadatel brát zřetel.

Přihlašovat se lze pouze na vypsané disciplíny v jednotlivých kategoriích (tzn. juniorky ve všech disciplínách za ženy; junioři samostatně koule a překážky, ve všech ostatních disciplínách za muže). Dorostenci a dorostenky ve všech disciplínách závodí samostatně (kromě štafet).

Závodníci z jiných krajů uvedou do přihlášky MS.

 

Dle zaslaných přihlášek provedou techničtí delegáti případné omezení počtu startujících v jednotlivých disciplínách (při výběru budou upřednostněni atleti z Plzeňského kraje); seznam nevybraných závodníků bude zveřejněn na www.pkas.cz a www.atletika.cz  v pátek 17. ledna 2020.

V dálkařských soutěžích vybere TD pouze 24 závodníků a upřednostní závodníky Plzeňského kraje, přihlášené cizí závodníky pouze doplní do uvedeného počtu.

Přihlášeným závodníkům z jiných krajů vybraných TD bude po zaplacení startovného povolen start bez nároku na postup do finále (pokud v něm nezůstane volné místo) a bez nároku na zisk medaile.

Svolavatelna

Prezentace nejpozději 20 minut před disciplínou – v bězích u startéra, v technických disciplínách u vrchníka.

Šatny

Budou zajištěny v objektu u haly pouze pro převlékání, za odložené věci pořadatel nuručí! 

Výsledky

Tituly a odměny: 

Nejlepší tři závodníci obdrží medaili. Podmínkou udělení medaile v disciplíně je nastoupení ke startu alespoň tří závodníků z dvou atletických oddílů Plz. kraje. 

Vyhlašování bude probíhat průběžně po ukončení jednotlivých disciplín. K nástupu na medailovou dekoraci vyzve závodníky hlasatel. Upozorňujeme, že vyhlášení je součástí závodu!

Časový pořad

neděle, 19.1.2020

Čas Disciplíny
10:30 60 m Dky Rozběh 1 60 m Ž Rozběh 1 tyč M tyč Dci dálka Dci koule 4kg Ž
11:00 60 m Dci Rozběh 1 60 m M Rozběh 1
11:30 60 m př. Dky Běh 1 koule 3kg Dky
11:40 60 m př. Ž Běh 1 dálka M
11:50 60 m př. Dci Běh 1
12:00 60 m př. Jři Běh 1
12:10 60 m př. M Běh 1
12:20 60 m Dky Finále
12:25 60 m Ž Finále
12:30 60 m Dci Finále koule 5kg Dci
12:35 60 m M Finále
12:50 výška M výška Dci dálka Ž
13:05 800 m Dky Běh 1
13:10 800 m Ž Běh 1
13:15 800 m Dci Běh 1
13:20 800 m M Běh 1
13:30 3000 m Ž Běh 3000 m Dky Běh tyč Ž tyč Dky koule 7,26kg M
13:50 3000 m Dci Běh 1. 3000 m M Běh 1. dálka Dky
14:05 3000 m M Běh 2. 3000 m Dci Běh 2. 3000 m Žci Běh 2.
14:20 400 m Dky Běh 1 400 m Ž Běh 1
14:30 koule 6kg Jři
14:40 400 m Dci Běh 1 400 m M Běh 1
14:50 výška Ž výška Dky
15:00 1500 m Dky Finále trojskok M trojskok Dci
15:10 1500 m Ž Finále
15:20 1500 m Dci Finále
15:30 1500 m M Finále
15:40 200 m Dky Běh 1
16:00 trojskok Ž trojskok Dky
16:05 200 m Ž Běh 1
16:30 200 m Dci Běh 1
16:55 200 m M Běh 1
17:20 4x200 m Ž Běh 1
17:40 4x200 m M Běh 1

Další informace

Pořadatel upozorňuje na možnost případné úpravy navrženého časového pořadu dle počtu přihlášených závodníků.