Mistrovství Plzeňského kraje starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň

Pořadatel

Technicky zajišťuje Plzeňský krajský atletický svaz

Datum

16.02.2020

Místo

Praha - Stromovka (Praha - Stromovka (Hala Otakara Jandery Stromovka, Za Císařským mlýnem 170 00, 170 00 Praha 7Bubeneč) )

Vedoucí činovníci

Technický delegát Mgr. Josef Pšajdl 728093594 psajdlj@gmail.com
Technický delegát Denisa Fournier 728299176 mullerova.denda@seznam.cz
Ředitel závodu Mgr. Karolína Prokopová 607279458 mgr.prokopova@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Ing. Roman Sladký 777122998 info@pro-sport.cz
Hlasatel Mgr. Josef Kožnar
Lékař Mudr. Adéla Pospíšilová
Vedoucí ceremonielu Martin Pivoňka
Časomíru zajišťuje Pavel Průša prusa@atletikapisek.cz

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Dále cizí závodníci v rámci otevřeného závodu /kromě skoku dalekého/, kteří se řádně přihlásí a uhradí startovné. Cizí závodníci budou startovat bez nároku na finále (pokud v něm nezůstane volné místo) a bez nároku na zisk medaile a diplomu.

(start ročníku 2009 a mladší není povolen)

V případě nadměrného počtu přihlášených závodníků/-ic/ na některou disciplínu, bude TD proveden výběr a seznam nevybraných závodníků/-ic/ bude zveřejněn na webových stránkách PKAS : www.pkas.cz  a ČAS : www.atletika.cz v pátek 14.2.2019 ve večerních hodinách.

Kategorie a disciplíny:

Starší žáci, starší žákyně

60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 60m př., 4x200m, výška, tyč, dálka, koule.

Mladší žáci, mladší žákyně

60m, 150m, 800m, 60m př., 4x200m, výška, dálka, koule.

Omezení:

Starší i mladší žactvo může startovat nejvýše ve třech disciplínách vč. štafetet, mladší žactvo štafety v rámci staršího žactva. Mladší, starší žactvo může startovat pouze v jednom individuálním závodě na tratích 300m a delších.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Rozběhy a finále se uskuteční pouze u běhů na 60 m. Ostatní běhy se poběží přímo jako finálové.

Postupový klíč určí TD.

Ve skoku dalekém starších a mladších žákyň a žáků bude povolen start pouze 24 závodníkům. (upřednostněni budou závodníci Plzeňského kraje, dle výkonu) 

 

Základní výšky a zvyšování

Výška    -   starší žáci          136 cm,                      starší žákyně             131 cm,

                   mladší žáci        121 cm,                      mladší žákyně           121 cm.

Tyč        -    starší žáci          200 cm,                      starší žákyně             180 cm.

Zvyšování určí vrchníci.

TD si vyhrazují právo upravit podle přihlášek základní a postupové výšky. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář: Bude otevřena od 8:45 hodin, oddíly do 9:30 hodin odhlásí nepřítomné přihlášené závodníky. Dodatečné přihlášky nejsou povoleny.

Startovné

Startovné pro závodníky Plzeňského kraje je 50,- Kč za každou disciplínu a musí být uhrazeno před zahájením závodu, a to celkově za celý oddíl-klub.

Cizí závodníci/-ce/ budou hradit za disciplínu 100,- Kč.   

Startovné se bude hradit hospodáři závodu až po odhláškách nepřítomných závodníků/-ic/ /škrtech/.                                                   

Při nenastoupení závodníka/-ce/ z jakéhokoli důvodu se startovné nebude vracet.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 13.2.2020 18:00. Na jinou formu přihlášek nebude pořadatel brát zřetel.

Svolavatelna

Prezentace nejpozději 15 minut před disciplínou – v bězích u startéra, v technických disciplínách uvrchníka. Startuje se v oddílovém dresu.

Šatny

Budou zajištěny v objektu haly v omezené kapacitě a budou sloužit pouze k převlékání. Pořadatel upozorňuje, že za věci odložené v šatnách nebude pořadatel ani správa haly ručit.

Výsledky

Tituly a ceny

Vítěz každé kategorie a discipliny získá titul  „Mistr Plzeňského kraje pro rok 2020“  a obdrží mistrovskou medaili. Závodníci na druhém a třetím místě obdrží rovněž medaile. Tituly a medaile se udělí pouze v případě, že se na start dostaví a závod zahájí alespoň tři závodníci/-ce/ze dvou oddílů-klubů. Vyhlašování bude probíhat průběžně po ukončení jednotlivých disciplín.

Časový pořad

neděle, 16.2.2020

Čas Disciplíny
10:30 60 m Žkm Běh tyč Žci dálka Žci koule 3kg Žcm
10:50 60 m Žky Běh
11:10 60 m Žcm Běh
11:30 60 m Žci Běh
11:50 60 m př. Žkm Běh tyč Žky dálka Žcm koule 2kg Žkm
12:00 60 m př. Žky Běh
12:10 60 m př. Žcm Běh
12:20 60 m př. Žci Běh
12:30 60 m Žkm Finále
12:35 60 m Žky Finále
12:40 60 m Žcm Finále
12:45 60 m Žci Finále
13:20 300 m Žky Běh výška Žkm výška Žky dálka Žkm koule 4kg Žci
13:35 300 m Žci Běh
13:50 800 m Žkm Běh
14:00 800 m Žky Běh
14:10 800 m Žcm Běh
14:20 800 m Žci Běh
14:30 1500 m Žky Běh výška Žcm výška Žci dálka Žky koule 3kg Žky
14:40 1500 m Žci Běh
14:50 150 m Žkm Běh
15:10 150 m Žky Běh
15:30 150 m Žcm Běh
15:50 150 m Žci Běh
16:10 4x200 m Žky Běh
16:30 4x200 m Žci Běh

Stravování

Bude zajištěno stánkovým prodejem v objektu haly.

Další informace

  • Časovým pořad je informativní. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné úpravy, posuny časů jednotlivých disciplín po vyhodnocení konečných přihlášek, tj. po odhláškách /škrtech/.
  • Dojde-li k úpravám časového pořadu, bude upravený-opravený časový pořad zveřejněn na vývěsní tabuli v hale a všechny změny včas ohlásí hlasatel závodu.
  • Start ve skoku dalekém je umožněn pouze závodníkům Plzeňského kraje.
  • V případě pozdějšího příjezdu kontaktujte ředitele závodu