Uzavřené mistrovství Plzeňského kraje předžactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Plzeňský krajský atletický svaz

Datum

08.03.2020

Místo

Praha - Strahov (Atletická hala Strahov, Vaníčkova, 169 00 Praha 6-Břevnov)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Denisa Furnier
Ředitel závodu Zdeněk Šilhánek 775975971 zsilhane@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Taťána Běhounková
Technický ředitel Miroslav Neuvirt
Hlasatel Jan Friš
Lékař Jan Anderle
Vedoucí ceremonielu Martin Pivoňka
Hospodář Ing. Jiří Bastl

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

 

Disciplíny

60m, 150m, 600m, 60m př. /molitanové/, 4x200m /smíšené/,

Dálka, hod 1kg medicinbalem obouruč.

Štafety budou oddíly přihlašovány na místě závodu po pokynu hlasatele. 

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., dálka, plný míč 1kg
Atletická přípravka-dívky 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., dálka, plný míč 1kg

Technická ustanovení

Všechny běhy se poběží přímo jako finálové a to bez startovních bloků! Překážky budou molitanové (výška 50cm). Skok daleký, s rozběhem, odraz bude od čáry a přešlap na posouzení rozhodčích. Závodníci budou mít 3 pokusy v technických disciplínách. Hod medicinbalem bude autovým hodem z vrhačského kruhu.

Štafety budou smíšené, libovolný počet děvčat a chlapců.

OMEZENÍ STARTŮ

Starty jsou povoleny pouze ve 3 individuálních disciplínách + štafeta. 

U závodníků není povelena kombinace disciplín 600m a 150m. 

Skok daleký bez omezení počtu závodníků. V případě většího počtu přihlášených závodníků bude startovní pole rozděleno na dvě skupiny A, B. Při nadměrném počtu přihlášených závodníků budou vedoucí družstev informováni při prezentaci družstva o případném omezení a škrtech. Pokud nastane sitauce s běžným počtem závodníků startuje disciplína skok daleký v čase skupiny A. 

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Prezentace výprav se uskuteční v hale od 9.00 do 10.00 hodin, při které se uskuteční odhlášky /škrty/ přihlášených a nepřítomných závodníků/-ic/ a uhradí se hospodáři závodu startovné.

Prezentace před disciplínou nejpozději 10 minut. U běhů u startéra, u technických disciplín u vrchníka disciplíny.

Startovné

Startovné pro závodníky/-ce/ bude 100,- Kč za každého závodníka a bude muset být uhrazeno před zahájením závodů a to celkově za celý oddíl-klub. Vedoucí předloží seznam startujících!

Startovné se bude hradit až po odhlášení nepřítomných závodníků/-ic/ /škrtech/.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 20.2.2020 08:00 do 06.3.2020 20:00. Na jinou formu přihlášek nebude brán zřetel. 

ZÁVODNÍCI MUSEJÍ BÝT REGISTROVÁNÍ

 

Šatny

Budou zajištěny v objektu haly pouze k převlékání. Pořadatel upozorňuje, že za věci odložené v šatnách nebude pořadatel ani správa haly ručit.

Výsledky

Závodníci umístění na 1. - 3. místě obdrží mistrovskou medaili „Mistrovství Plzeňského kraje 2020“.

Medaile se udělí pouze v případě, že se na start dostaví a závod zahájí alespoň tři závodníci/-ce/ ze dvou oddílů-klubů.

Vyhlašování bude probíhat průběžně vždy po skončení jednotlivých disciplín.

Časový pořad

neděle, 8.3.2020

Čas Disciplíny
10:30 60 m EleZ Běh dálka EleH A plný míč 1kg EleZ
11:10 60 m EleH Běh
11:30 60 m př. EleZ dálka EleH B
12:00 60 m př. EleH plný míč 1kg EleH
12:15 dálka EleZ A
12:45 600 m EleZ Běh
13:00 dálka EleZ B
13:15 600 m EleH Běh
13:45 150 m EleZ
14:15 150 m EleH
14:45 štafeta 4x200 MIX

Stravování

Bude zajištěno stánkovým prodejem v objektu haly.

Další informace

Časový pořad je informativní.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné úpravy, posuny časů jednotlivých disciplín po vyhodnocení konečných přihlášek tak, aby disciplíny plynule navazovaly na sebe a nedocházelo ke zbytečným prodlevám v časovém pořadu.

Dojde-li k úpravám časového pořadu, bude upravený-opravený časový pořad zveřejněn na vývěsní tabuli v hale a všechny změny včas ohlásí hlasatel závodu.