Přebor Libereckého a Královéhradeckého kraje juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

LIAZJ

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

01.02.2020

Místo

Jablonec nad Nisou (Atletická hala Střelnice, U Stadionu 4586/1, 466 06 Jablonec nad Nisou)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Roman Málek
Ředitel závodu Dušan Molitoris
Hlavní rozhodčí Božena Šulcová
Lékař Olga Brabcová
Výsledky zpracoval Martin Mikula 739461300 marmiky@seznam.cz

Startují

ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x150 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x150 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x150 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x150 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg

Technická ustanovení

Junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, mohou startovat pouze ve  svých kategoriích v rozsahu svého závodění s výjimkou štafet. Není povolen start staršího žactva s výjimkou štafet.  Soutěží se podle pravidel atletiky a tohoto rozpisu.

Základní výšky:
junioři - výška 160 cm, tyč 300 cm, juniorky a dorostenky - výška 135 cm, tyč - 200 cm, dorostenci - výška 150 cm, tyč - 280 cm.

Přihlášky štafet na předtištěný formulář v kanceláři č.1 do 13:00 hodin.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě atletické haly v kanceláři č. 1 v sobotu 2. února 2019 od 8:30 hodin. V 9:30 hodin bude ukončena prezentace, kdy je potřeba nahlásit změny a zaplatit startovné.

Startovné

Činí 70 Kč za disciplinu a je třeba ho zaplatit před zahájením závodu v závodní kanceláři. Závodníci startující mimo soutěž z jiných krajů platí dvojnásobné startovné.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 27. ledna do pátku 31. ledna 2020 do 20:00 hodin.

Šatny

Jsou k dispozici v hale – 1. poschodí ženské kategorie, 2. poschodí mužské kategorie. Cenné věci nenechávejte v šatně. Je však možné si v recepci proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Startovní listiny

Budou vyvěšeny na tabulích u vstupu do haly.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na tabulích u vstupu do atletické haly. Kompletní výsledky budou zveřejněny ihned po skončení závodů na webových stránkách ČAS atletika.cz.

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené závodní kanceláři č. 2 přístavby atletické haly.

Časový pořad

sobota, 1.2.2020

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Dky Běh výška Jři výška Dci dálka Jky dálka Dky koule 5kg Dci
10:10 60 m př. Jky Běh tyč Jky tyč Dky
10:20 60 m př. Dci Běh
10:30 60 m př. Jři Běh
10:40 800 m Jky Běh 800 m Dky Běh
10:45 800 m Dci Běh
10:50 800 m Jři Běh
11:00 60 m Dky Rozběh koule 4kg Jky
11:10 60 m Dci Rozběh
11:25 60 m Jky Rozběh dálka Jři dálka Dci
11:35 60 m Jři Rozběh
11:45 400 m Dky Běh výška Jky výška Dky
11:55 400 m Dci Běh koule 6kg Jři
12:05 400 m Jky Běh tyč Jři tyč Dci
12:15 400 m Jři Běh
12:25 1500 m Jky Běh 1500 m Dky Běh
12:35 1500 m Jři Běh 1500 m Dci Běh
12:45 60 m Dky Finále A koule 3kg Dky
12:50 60 m Dky Finále B
12:55 60 m Dci Finále A trojskok Jky trojskok Dky
13:00 60 m Dci Finále B
13:05 60 m Jky Finále A
13:10 60 m Jky Finále B
13:15 60 m Jři Finále A
13:20 60 m Jři Finále B
13:30 200 m Dky Běh
13:45 200 m Dci Běh trojskok Jři trojskok Dci
14:00 200 m Jky Běh
14:10 200 m Jři Běh
14:25 4x150 m Dky Běh
14:35 4x150 m Dci Běh
14:45 4x150 m Jky Běh
14:50 4x150 m Jři Běh

Stravování

Je možné v bufetu na balkoně atletické haly.

Další informace

Upozornění

  1. Vstup do spodní části haly je možný pouze po přezutí!
  2. Časový pořad může být upraven v závislosti na počtu startujících.
  3. Vzdálenost odrazového břevna pro trojskok je 11 m pro mužské kategorie a 9 metrů pro ženské kategorie.
  4. Pokud bude k závodu na 60 metrů přihlášeno 8 a méně závodníků či závodnic, běží se finále v čase rozběhu. Ve všech kategoriích se uskuteční jeden finálový závod společný pro oba kraje bez ohledu na počet kvalifikovaných z jednotlivých krajů.
  5. V průběhu závodů se na ploše mohou zdržovat pouze startující závodníci, rozhodčí a organizátoři závodů. Zájemci o fotografování dostanou od ředitele závodu zapůjčeny fotovesty.