Přebor Libereckého a Královéhradeckého kraje staršího žactva

LIAZJ

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

02.02.2020

Místo

Jablonec nad Nisou (Atletická hala Střelnice, U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Petr Šindelář
Ředitel závodu Martin Mikula
Hlavní rozhodčí Božena Šulcová
Lékař Olga Brabcová
Výsledky zpracoval Martin Mikula 739461300 marmiky@seznam.cz

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x150 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x150 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

 Není povolen start mladšího žactva s výjimkou štafet.  Soutěží se podle pravidel atletiky a tohoto rozpisu.

Základní výšky:
starší žáci - výška 140 cm, tyč 220 cm, starší žákyně - výška 125 cm, tyč - 180 cm.

Přihlášky štafet na předtištěný formulář v kanceláři č.1 do 12:00.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě atletické haly v kanceláři č. 1 v sobotu 2. února 2019 od 8:30 hodin. V 9:30 hodin bude ukončena prezentace, kdy je potřeba nahlásit změny a zaplatit startovné.

Startovné

Činí 70 Kč za disciplinu a je třeba ho zaplatit před zahájením závodu v závodní kanceláři. Závodníci startující mimo soutěž z jiných krajů platí dvojnásobné startovné.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 27. ledna do pátku 31. ledna 2020 do 24:00 hodin. Ve výjimečných případech neregistrovaní dle pokynů http://atletikajbc.cz/prihlasky.php.

 

Šatny

Jsou k dispozici v hale – 1. poschodí ženské kategorie, 2. poschodí mužské kategorie. Cenné věci nenechávejte v šatně. Je však možné si v recepci proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Startovní listiny

Budou vyvěšeny na tabulích u vstupu do haly.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na tabulích u vstupu do atletické haly. Kompletní výsledky budou zveřejněny ihned po skončení závodů na webových stránkách ČAS atletika.cz.

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené závodní kanceláři č. 2 přístavby atletické haly.

Časový pořad

neděle, 2.2.2020

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žky Běh tyč Žci dálka Žci koule 3kg Žky
10:10 60 m př. Žci Běh výška Žky
10:20 800 m Žky Běh
10:30 800 m Žci Běh
10:40 60 m Žky Rozběh
11:00 60 m Žci Rozběh
11:20 300 m Žky Běh
11:35 300 m Žci Běh dálka Žky
11:50 60 m Žky Finále A výška Žci tyč Žky koule 4kg Žci
11:55 60 m Žky Finále B
12:00 60 m Žci Finále A
12:05 60 m Žci Finále B
12:10 1500 m Žky
12:20 1500 m Žci
12:30 150 m Žky Běh
12:50 150 m Žci Běh
13:10 4x150 m Žky Běh
13:20 4x150 m Žci Běh

Stravování

Je možné v bufetu na balkoně atletické haly.

Další informace

Upozornění

  1. Vstup do spodní části haly je možný pouze po přezutí!
  2. Časový pořad může být upraven v závislosti na počtu startujících.
  3. Pokud bude k závodu na 60 metrů přihlášeno 8 a méně závodníků či závodnic, běží se finále v čase rozběhu. Ve všech kategoriích se uskuteční jeden finálový závod společný pro oba kraje bez ohledu na počet kvalifikovaných z jednotlivých krajů.
  4. V průběhu závodů se na ploše mohou zdržovat pouze startující závodníci, rozhodčí a organizátoři závodů. Zájemci o fotografování dostanou od ředitele závodu zapůjčeny fotovesty.