Přebor Libereckého kraje mladšího žactva

LIAZJ

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

16.02.2020

Místo

Jablonec nad Nisou (Atletická hala - stadion Střelnice, U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Mikula
Ředitel závodu Jan Lechner
Hlavní rozhodčí Ladislav Jasanský
Lékař Olga Brabcová
Výsledky zpracoval Martin Mikula 739461300 marmiky@seznam.cz

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Je povolen start nejmladším žákům a nejmladším žákyním ročníku 2009.

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x150 m, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x150 m, výška, dálka, koule 2kg

Technická ustanovení

Základní výšky u skoku vysokého:mladší žáci - výška 120 cm, mladší žákyně - výška 115 cm.

Vzdálenost odrazového prkna u skoku dalekého je 3 m pro obě kategorie.

Přihlášky štafet 4x150 m budou probíhat v kanceláři č. 1 na formulářích pro štafety nejpozději do 11:45 hodin.

Soutěží se podle pravidel atletiky a tohoto rozpisu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě atletické haly v kanceláři č. 1 v sobotu 16. února 2019 od 8:30 do 9:15 hodin, kdy bude ukončena prezentace.

Startovné

Činí 70 Kč za disciplinu a je třeba ho zaplatit před zahájením závodu v závodní kanceláři. Závodníci startující mimo soutěž z jiných krajů platí dvojnásobné startovné.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 10. ůnora do pátku 14. února 2020 do 20:00 hodin.

Šatny

Jsou k dispozici v hale – 1. poschodí žákyně, 2. poschodí žáci. Cenné věci nenechávejte v šatně. Je však možné si v recepci proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Startovní listiny

Budou vyvěšeny na tabulích u vstupu do haly.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na tabulích u vstupu do atletické haly. Kompletní výsledky budou zveřejněny ihned po skončení závodů na webových stránkách ČAS na atletika.cz.

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené místnosti přístavby atletické haly.

Časový pořad

neděle, 16.2.2020

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žkm Běh výška Žkm dálka Žcm koule 3kg Žcm
10:20 60 m př. Žcm Běh
10:40 60 m Žkm Rozběh
11:10 60 m Žcm Rozběh
11:30 výška Žcm dálka Žkm koule 2kg Žkm
11:40 800 m Žkm Běh
11:55 800 m Žcm Běh
12:10 60 m Žkm Finále A
12:15 60 m Žkm Finále B
12:20 60 m Žcm Finále A
12:25 60 m Žcm Finále B
12:30 300 m Žkm Běh
12:50 300 m Žcm Běh
13:10 4x150 m Žkm Běh
13:20 4x150 m Žcm Běh

Stravování

Je možné v bufetu na balkoně atletické haly.

Další informace

Upozornění

  1. Vstup do spodní části haly je možný pouze po přezutí!
  2. V průběhu závodů se na ploše mohou zdržovat pouze startující závodníci, rozhodčí a organizátoři závodů. Zájemci o fotografování dostanou od ředitele závodu zapůjčeny fotovesty.