Přebor Jihočeského kraje starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň

Znak1

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl T. J. Sokol České Budějovice

Datum

18.01.2020

Místo

Praha - Strahov

Vedoucí činovníci

Technický delegát Václav Tipka - starší a mladší žáci vaclav.tipka@seznam.cz
Technický delegát Bohuslava Váňová - starší a mladší žákyně bohumohu@seznam.cz
Ředitel závodu Gryc Stanislav 736540478 stanislav.gryc@seznam.cz
Hlavní rozhodčí PhDr. Miloslav Lapka

Startují

ročníky 2006 - 2005
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2006 - 2005
ročníky 2007 - 2009

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Omezení:


Žactvo může startovat nejvýše ve třech disciplínách (není možná kombinace 800 m a 1500 m) a štafetě,
mladší žactvo maximálně ve třech disciplínách vč. štafety (v rámci staršího žactva).
Přihlášeným závodníkům z jiných krajů (pouze ročníky 2005 - 2008, start ročníku 2009 není povolen)
bude po zaplacení startovného povolen start bez nároku na postup do finále (pokud v něm nezůstane volné
místo) a bez nároku na zisk medaile a diplomu.
Ve skoku dalekém starších a mladších žákyň a žáků bude povolen start pouze 30 závodnicím a závodníkům v každě kategorii.

Přednost budou mít závodnice a závodníci Jihočeského kraje před soutěžícími z jiných krajů

Základní výšky:
Skok vysoký: žáci - 131 cm, ml. žáci - 116 cm, žákyně - 126 cm, ml. žákyně - 111 cm
Skok o tyči: žáci i žákyně - 180 cm

Pozor odrazové prkno pro skok daleký je 3m od doskočiště, k této skutečnosti je nutné  přihlédnou při přihláškách.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 8:45 hodin, oddíly do 9:30 hodin odhlásí nepřítomné přihlášené závodníky. Dodatečné
přihlášky nejsou povoleny.

Startovné

Startovné je 50,- Kč za každou disciplínu   (včetně štafety)  pro závodníky JčKAS a 100,- Kč za každou disciplínu pro
závodníky mimo JčKAS. Startovné musí být zaplaceno před zahájením závodů a to celkově vždy za celý
oddíl (počet startů po odhlášení nepřítomných závodníků).
Při nenastoupení závodníka k disciplíně se startovné nevrací a propadá ve prospěch pořadatele

Přihlášky

Podávají se na stránkách přihlášek ČAS do čtvrtka 16.1.2020, 20:00 hodin. Přihlášky štafet se podávají
v závodní kanceláři na kartičkách. Přihlašovat lze pouze na vypsané disciplíny v jednotlivých kategoriích.
Dle zaslaných přihlášek provedou techničtí delegáti případné omezení počtu startujících v jednotlivých
disciplínách (při výběru budou upřednostněni atleti z Jihočeského kraje); seznam nevybraných závodníků
bude zveřejněn na www.jckas.cz a www.atletika.cz.

 

Svolavatelna

Prezentace nejpozději 10 minut před disciplínou – v bězích u startéra, v technických disciplínách u
vrchníka. Startuje se v oddílovém dresu.

Šatny

Šatny a sprchy jsou k dispozici v objektu. Pořadatel neručí za věci uložené v šatnách

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v hale

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale.  Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v hale, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

sobota, 18.1.2020

Čas Disciplíny
10:00 60 m Žky Rozběh tyč Žci Finále dálka Žky Finále koule 3kg Žcm Finále
10:20 60 m Žkm Rozběh
10:40 60 m Žci Rozběh
11:00 60 m Žcm Rozběh
11:20 60 m př. Žkm Finále
11:30 60 m př. Žcm Finále dálka Žci Finále koule 2kg Žkm Finále
11:40 60 m př. Žky Finále
11:50 60 m př. Žci Finále
12:00 60 m Žky Finále 60 m Žkm Finále tyč Žky Finále
12:10 60 m Žci Finále 60 m Žcm Finále
12:20 1. blok vyhlášení
12:50 300 m Žky Finále výška Žky Finále výška Žkm Finále dálka Žcm Finále koule 4kg Žci Finále
13:05 300 m Žci Finále
13:20 800 m Žkm Finále 800 m Žky Finále
13:35 800 m Žci Finále 800 m Žcm Finále
13:50 1500 m Žci Finále
14:00 1500 m Žky Finále výška Žci Finále výška Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 3kg Žky Finále
14:10 150 m Žky Finále
14:30 150 m Žci Finále
14:50 150 m Žkm Finále
15:10 150 m Žcm Finále
15:30 4x200 m Žky Finále
15:40 4x200 m Žci Finále
15:50 2. blok vyhlášení

Další informace

Tituly a odměny:  

Ve vypsaných disciplínách v kategoriích staršího a mladšího žactva se vítěz stává přeborníkem kraje a obdrží medaili a diplom, rovněž závodníci na druhém a třetím místě obdrží medaili a diplom. Podmínkou udělení titulu, medaile a diplomu v disciplíně je nastoupení ke startu alespoň tří soutěžících ze dvou jihočeských atletických oddílů (závodníci z jiných krajů startují bez nároku na zisk medaile a diplomu).

Upozornění

Pořadatel si vyhrazuje právo drobných úprav časového pořadu dle počtu přihlášených. O těchto změnách budete informováni jak hlasatelem, tak opraveným časovým pořadem na vývěsní tabuli.