Přebor Středočeského kraje mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl A. C. TEPO Kladno

Datum

11.01.2020

Místo

Praha - Strahov

Vedoucí činovníci

Technický delegát Klesnil Jiří jiri.klesnil@volny.cz
Ředitel závodu Klesnil Jiří
Hlavní rozhodčí Jaromír Prokeš

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Do finálových běhů postupují pouze závodníci(ce) Středočeského kraje. V případě, že nebude naplněno finále závodníky  Středočeského kraje, může technický dlegát povolit start závvodníků jiných krajů.

Závodníci (ce) z oddílů a klubů mimo Středočeský kraj mají v technických disciplínách pouze 3 pokusy v přípdě, že bude méně než 8 účastníků ze Středočeského kraje, může technický delegát povolit start ve finále závodníkům jiných krajů.

Start závodnků (ic) žactva není přípustný.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v přetlakové hale  od 8:30 hodin.

Startovné

Závodníci (ice) mimo Středočeský kraj uhradí startovné 100,-Kč za každý start v závodní kanceláři nejpozději 60 minut před začátkem disciplíny.

V příopadě neuhrazení startovného 60 minut před začátkem disciplíny bude závodník (ice) vyřazen.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 30.12. 2019 do středy 8.1. 2020 do 24:00

Ve čtvrtek 9.1. 2020 budou na stránkách www.atletika.cz zveřejněny seznamy nevybraných závodníků (ic).

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli.  Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

sobota, 11.1.2020

Čas Disciplíny
09:30 60 m př. M Rozběh 60 m př. Jři Rozběh
09:40 60 m př. Dci Rozběh
09:50 60 m př. Ž Rozběh 60 m př. Jky Rozběh
10:00 60 m př. Dky Rozběh tyč M tyč Jři tyč Dci dálka Ž dálka Jky koule 3kg Dky
10:10 60 m M Rozběh
10:20 60 m Jři Rozběh
10:35 60 m Dci Rozběh
10:50 60 m Ž Rozběh
10:55 60 m Jky Rozběh
11:00 60 m Dky Rozběh
11:10 dálka M dálka Jři
11:20 60 m př. M Finále
11:25 60 m př. Jři Finále
11:30 60 m př. Dci Finále koule 5kg Dci Finále
11:35 60 m př. Ž Finále 60 m př. Jky Finále
11:40 60 m př. Dky Finále
11:45 60 m M Finále
11:50 60 m Jři Finále
11:55 60 m Dci Finále
12:00 60 m Ž Finále výška M výška Jři výška Dci
12:05 60 m Jky Finále
12:10 60 m Dky Finále
12:30 800 m M 800 m Jři
12:40 800 m Dci
12:45 tyč Ž tyč Jky tyč Dky dálka Dci
12:50 800 m Ž 800 m Jky
13:00 800 m Dky koule 4kg Ž koule 4kg Jky
13:10 200 m M
13:20 200 m Jři
13:35 200 m Dci
13:45 dálka Dky
14:00 200 m Ž výška Ž výška Jky výška Dky
14:05 200 m Jky
14:15 200 m Dky koule 6kg Jři koule 7,26kg M
14:40 3000 m M 3000 m Jři 3000 m Dci
14:45 trojskok M trojskok Jři trojskok Dci
15:05 400 m M 400 m Jři
15:15 400 m Dci
15:25 400 m Ž 400 m Jky
15:30 400 m Dky
15:45 1500 m M 1500 m Jři 1500 m Dci
15:55 trojskok Ž trojskok Jky trojskok Dky
16:00 1500 m Ž 1500 m Jky 1500 m Dky
16:20 4x200 m M 4x200 m Jři 4x200 m Dci
16:35 4x200 m Ž 4x200 m Jky 4x200 m Dky

Další informace

Časový pořad je orientační a může být upraven dle počtu startujících. Případné změny budou zveřejněny do pátku 10.1. 2020 na stránkách www.atletika.cz

Logo - česká verze