KP jednotlivců mladšího žactva Středočeského kraje

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Lokomotiva Beroun z.s., TJ Sokol Roztoky u Prahy, Školní atletický klub Slaný

Datum

01.02.2020

Místo

Praha - Strahov (Praha - strahov (Vaníčkova 1230/44, 16900 Praha 6 - Břevnov)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Vondra Miroslav +420606953864 vondra.atlet@seznam.cz
Ředitel závodu Nešvera Martin +420724506402
Hlavní rozhodčí Hana Vondrová
Lékař prim.MUDr.Tvarohová
Časomíru zajišťuje Fišera Vratislav

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

V omezené míře smějí startovat ročníky 2009. Žádáme trenéry, aby bedlivě zvážili start každého závodníka. Jsou to přebory kraje a ne náborové závody oddílů.

OMEZENÍ STARTŮ:

Závodníci/ice smějí startovat ve třech individuálních disciplínách nebo 2 ind. + štafeta. U mladšího žactva je zákaz startů mimo soutěž vyjma běhů na 800 m a 1500 m.

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, dálka, koule 2kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce:

ml.žáci      125             zvyšování po 5 cm do 140 a dále po 3 cm

ml.žákyně  115            zvyšování po 5 cm do 130 a dále po 3 cm

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

Skok daleký:

Do soutěže ve skoku dalekém bude puštěno max. 50 závodníků/ic a bude rozděleno do dvou skupin dle výkonosti. Skáče se od odrazového prkna, které je ve vzdálenosti 3 m.

V případě počtu závodníků nad 50, budou v první řadě vyřazeni závodníci/ice ročníku 2009 a závodníci bez výkonů. Výkon pro zařazení do soutěže je 3,40 m.

Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn na stránkách KASu a ČASu ve čtvrtek 30.1.2020 a nevybraným závodníkům bude zaslán email na oddíl.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to  od pondělí 20.1.2020 do středy 29.1.2020 18:00. Přihlášeni mohou být pouze registrovaní závodníci/ice.

V den konání bude možné provádět pouze škrty!!! Nebude umožněno jakékoliv dopisování nebo přepisování disciplín.

Šatny

Do haly se všichni přezouvají, pro převlékání použijte šatny atletické haly. Osobní věci nenechávejte v šatnách. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli . Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 1.2.2020

Čas Disciplíny
09:50 dálka Žkm B
10:00 60 m Žcm Rozběh
10:30 60 m Žkm Rozběh koule 3kg Žcm Finále
11:00 dálka Žkm A
11:15 60 m př. Žcm Běh
11:30 60 m př. Žkm Běh
11:40 výška Žkm Finále
11:45 60 m Žcm Finále koule 2kg Žkm Finále
11:55 60 m Žkm Finále
12:00 dálka Žcm B
12:20 800 m Žcm Běh
12:40 800 m Žkm Běh
13:00 1500 m Žcm Běh výška Žcm Finále dálka Žcm A
13:20 1500 m Žkm Běh
13:40 150 m Žcm Běh
14:15 150 m Žkm Běh
15:00 4x200 m Žcm Běh
15:15 4x200 m Žkm Běh

Další informace

UPOZORNĚNÍ:

S vyjímkou běhu na 60 m se všechny ostatní běžecké disciplníny běží rovnou jako finále. Pořadí závodníků bude dle dosažených časů. Do finále A postupuje prvních 6 nejrychlejších závodníků/ic z rozběhů, do finále B postupují závodníci/ice na 7 - 12 místě z rozběhů dle dosažených časů. V případě rovnosti časů, bude určeno pořadí losem. Vyhlášení vítězů bude prováděno v blocích průběžně podle dokončených disciplín.