Přebor Ústeckého kraje starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň

Pořadatel

Technicky zajišťuje Ústecký krajský atletický svaz, technické uspořádání vč. rozhodčích LIAZ Jablonec

Datum

26.01.2020

Místo

Jablonec nad Nisou

Vedoucí činovníci

Technický delegát Pavel Duffek
Ředitel závodu Dušan Molitoris
Hlavní rozhodčí Božena Šulcová
Hlasatel Rybák Milan
Časomíru zajišťuje Atletický oddíl – TJ LIAZ Jablonec nad Nisou
Výsledky zpracoval Atletický oddíl – TJ LIAZ Jablonec nad Nisou

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

jenž byli k účasti na přeborech přihlášeni, resp. vybráni a prezentovali se včas v závodní kanceláři.

Nečlenové ÚKAS (starty mimo soutěž) pouze roč. 2005 a 2006!

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 83,8, 4x150 m, výška, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,7, 4x150 m, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,7, 4x150 m, výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-8,2, 4x150 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Omezení startů

 1. závodníci, resp. závodnice mohou startovat pouze v jednom běhu na 300 m a delším,
 2. starší žactvo (členové ÚKAS) může startovat max. ve dvou disciplínách vyjma štafety s tím, že starty nad rámec dvou disciplín jsou startem mimo soutěž, přičemž tyto musí být označeny v přihlášce; nesplnění tohoto označení v přihlášce bude mít za následek zrušení startů závodníka nad limit dvou startů, a to v disciplínách podle rozhodnutí technického delegáta.
 3. mladší žactvo může startovat max. ve dvou disciplínách vyjma štafety,
 4. mladší žactvo nesmí startovat v kategorii staršího žactva, start povolen pouze ve štafetách (max. 2 závodníci),
 5. závodníci a závodnice nar. v r. 2009 a mladší na přeboru startovat nemohou!!!
 6. startující mimo soutěž mohou postoupit do finále pouze v případě, že do finále postoupilo méně než 8 závodníků ÚKAS ve smyslu bodu 2., ve sprintech by v tom případě byli nasazeni do krajních drah
 7. v soutěžích na 60m postupuje do finále pouze 8 nejlepších podle časů,
 8. překážkové běhy i ostatní běhy se běží na čas rovnou jako finále,
 9. ve skoku dalekém je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště 3 metry!!!
 10. v soutěžích ve vrhu koulí se bude závodit pouze s náčiním dodaným technickým pořadatelem.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

bude otevřena v přístavbě atletické haly od 9:10 hod. do 10:00 hod. (ukončení prezentace).

 1. prezentace hned po příjezdu v závodní kanceláři (výpravy i jednotlivci),
 2. prezentace před disciplínou: běhy 5 minut před zahájením u startéra, disciplíny v poli 15 minut před zahájením u vrchníka disciplíny.

Startovné

dle rozhodnutí ÚKAS činí startovné 50,- Kč za přihlášeného závodníka. Startovné mimo soutěž činí 100,- Kč za každou přihlášenou disciplínu.

Startovné úhrada

 1. převodem na účet – pouze kluby ÚKAS, na účet ÚKAS u GE Moneta Bank,  č.ú. 156 802 296/0600,
 2. hotově na místě, kde bude vystaven doklad o zaplacení.

Přihlášky

 1. podávají atletické oddíly přes webové stránky ČAS www.atletika.cz. Otevření přihlášek 18. ledna 2020, uzavření 24. ledna 2020 ve 21:00 hod.,
 2. štafety se přihlašují na místě při prezentaci formou kartičky s uvedením jmen,
 3. pořadatel má právo přihlášku závodníka resp. závodnice z výkonnostních důvodů odmítnout a toto rozhodnutí je povinen oddílům oznámit do 25. ledna 2020 do 17:00 na internetových stránkách ÚKAS http://ukas.hys.cz/.
 4. ve startovních listinách se bude pouze škrtat, nikoliv dopisovat.

Rozcvičování

pro rozcvičování je možné využít sportovní areál v Srnčím dole a přilehlé prostory stadionu Střelnice

Šatny

 1. šatny jsou k dispozici v hale, 1. poschodí ženy, 2. poschodí muži,
 2. cenné věci nenechávejte v šatně, je však možné půjčit si v recepci (přízemí haly) proti záloze 50,- Kč na zámek ke skříňce v šatně, po vrácení zámku bude záloha vrácena.

Časový pořad

neděle, 26.1.2020

Čas Disciplíny
10:30 60m p 83,8 Žci Finále výška Žkm dálka Žcm koule 4kg Žci
10:35 60m p 76,2-8,2 Žky Finále
10:40 60m p 76,2-7,7 Žcm Finále
10:45 60m p 76,2-7,7 Žkm Finále
10:55 60 m Žci Rozběh
11:00 60 m Žcm Rozběh koule 3kg Žky
11:15 60 m Žky Rozběh
11:30 60 m Žkm Rozběh výška Žky dálka Žci
11:50 800 m Žci koule 3kg Žcm
11:55 800 m Žcm
12:00 800 m Žky
12:05 800 m Žkm
12:20 60 m Žci Finále
12:25 60 m Žcm Finále
12:30 60 m Žky Finále výška Žcm dálka Žkm
12:35 60 m Žkm Finále koule 2kg Žkm
12:45 300 m Žci
13:00 300 m Žky
13:15 150 m Žcm
13:40 150 m Žkm výška Žci dálka Žky
14:05 150 m Žci
14:25 150 m Žky
14:45 1500 m Žci 1500 m Žcm
14:55 1500 m Žky 1500 m Žkm
15:05 4x150 m Žci
15:15 4x150 m Žcm
15:25 4x150 m Žky
15:35 4x150 m Žkm

Další informace

Medaile a diplomy těch, kteří se vyhlášení nezúčastní, budou k dispozici v závodní kanceláři.

Časový pořad může pořadatel upravit podle počtu přihlášených. Jeho změna musí být vyvěšena den před závodem do 17:00 hod. na internetových stránkách ÚKAS http://ukas.hys.cz/

Více informací v halové brožuře na webu http://ukas.hys.cz/.

podporil_UK_logo_vodorovne_MODRE_RGB