KP hala OPEN Pardubického kraje

Pořadatel

Technicky zajišťuje Pardubický krajský atletický svaz

Datum

02.02.2020

Místo

Praha - Strahov

Vedoucí činovníci

Technický delegát Toušová Iva 775907122 ivatousova@seznam.cz
Ředitel závodu Mgr. Mlateček Petr 776780112 pmlatecek@atletika.cz
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Hlasatel Král Vlastimil
Lékař Bártlová Jana

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci 60m p 91,4, koule 5kg
Dorostenky 60m p 76,2-8,5, koule 3kg
Junioři 60m p 99,1, koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 106,7, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 83,8, výška, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-8,2, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

 Základní výšky pro skok vysoký : muži 160 cm, ženy 135 cm, žákyně 120 cm, ml. žákyně 110 cm, žáci 140 cm, ml. žáci 120 cm.

Základní výšky pro skok o tyči : budou upřesněny podle přihlášek.

Odrazové prkno pro trojskok : 9 m.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Odrazové prkno pro skok daleký je 3 m od doskočiště.Je třeba na to přilédnout u přihlášek mladšího žactva!

Maximání počet přihlášených a uskutečněných discplin je 3!

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hale od 8,15 hod. 

Nikdo nebude dopisován do již vytištěných startovních listin!!

Závodník musí být odprezantován a uhrazeno startovné 60 min před disciplinou!!

Startovné

80,-Kč pro atlety registrované v oddílech Pardubického kraje, 200,-Kč atleti z jiných krajů a zahraniční závodníci.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy22. ledna 2020 do čtvrtka 30. ledna do 18,00 hod.

Přihlášené starty bude oddíl platit jako nastoupené. Nutnost registrace mladšího žactva !!

Starty mladšího žactva budou umožněny poue ročníků 2007-2008.

Počet závodníků ve všech disciplinách je max. 24.

Informace o nepřijatých startech budou vyvěšeny na www.hvezda-pardubice.cz a webu ČASu v pátek 31.1.2020.

Časový pořad

neděle, 2.2.2020

Čas Disciplíny
09:30 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh výška Žky výška Žkm dálka Žcm koule 3kg Žcm
09:40 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh
09:50 60m p 76,2-8,2 Žky Běh
10:00 60m p 83,8 Žci Běh
10:05 60m p 76,2-8,5 Dky Běh
10:10 60m p 83,8 Ž Běh tyč Ž
10:20 60m p 91,4 Dci Běh koule 4kg Žci
10:25 60m p 99,1 Jři Běh dálka Žky
10:30 60m p 106,7 M Běh
10:40 60 m Žkm Rozběh
10:50 60 m Žky Rozběh
11:00 60 m Žcm Rozběh
11:10 60 m Žci Rozběh koule 5kg Dci
11:20 60 m Ž Rozběh výška Ž
11:30 60 m M Rozběh
11:45 dálka Žkm
11:55 3000 m M Běh 3000 m Ž Běh
12:10 60 m Žkm Finále
12:15 60 m Žky Finále koule 6kg Jři
12:20 60 m Žcm Finále
12:25 60 m Žci Finále
12:30 60 m Ž Finále
12:35 60 m M Finále
12:40 1.blok vyhlášení
12:50 800 m Žkm Běh dálka Ž koule 7,26kg M
12:55 800 m Žky Běh výška M
13:00 800 m Žcm Běh tyč M
13:05 800 m Žci Běh
13:10 800 m Ž Běh
13:15 800 m M Běh
13:20 300 m Žkm Běh
13:35 300 m Žky Běh
13:50 300 m Žcm Běh dálka M koule 4kg Ž
14:05 300 m Žci Běh výška Žci výška Žcm
14:25 2.blok vyhlášení
14:30 400 m Ž Běh
14:45 400 m M Běh koule 3kg Žky koule 3kg Dky
15:00 1500 m Ž Běh dálka Žci
15:10 1500 m Žci Běh
15:20 1500 m M Běh
15:30 200 m Ž Běh
15:45 200 m M Běh koule 2kg Žkm
16:00 trojskok M trojskok Ž
16:05 150 m Žky Běh
16:20 3.blok vyhlášení 150 m Žci Běh
16:40 150 m Žkm Běh
17:00 150 m Žcm Běh

Další informace

12:40 - 1.blok vyhlášení (60m ml.žky, 60m ml.žci, 60m žky, 60m žci, 60m př ml.žky, 60m př ml.žci, 60m př žky, 60m př žci, dálka ml.žci, dálka žky, výška ml.žky,výška žky, koule ml.žci, koule  žci)

14:25 - 2.blok vyhlášení (dálka ml.žky, 800m ml.žky, 800m ml.žci, 800m žky, 800m žci, 300m ml.žky, 300m ml.žci, 300m žky, 300m žci)

16:20 - 3.blok vyhlášení (koule žky, koule ml.žky, výška žci, výška ml.žci, dálka žci, 1500m žci, 150ml.žky, 150m žky, 150m ml.žci, 150m žci)

Vstup do haly pouze po přezutí !

Zdravotník bude po dobu závodu přítomen v závodní kanceláři.