Mezinárodní halový mítink Otrokovice 2020

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Otrokovice

Datum

06.02.2020

Místo

Otrokovice (Městská sportovní hala, Mánesova ul. Otrokovice)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Prudký Aleš 605155155 prudky11@seznam.cz
Technický delegát Bobál Pavel 736740820
Ředitel závodu Staňková Ivana 737510193
Hlavní rozhodčí Kateřina Valová
Technický ředitel Prudký Josef
Hlasatel Prudký Aleš
Lékař ČSČK Otrokovice
Režie Partyka Pavel
Vedoucí ceremonielu Petřík Michal 773779137
Hospodář Beznoska Pavel 730811844
Časomíru zajišťuje Remešová Dominika 605025799
Výsledky zpracoval Remešová Dominika 605025799

Startují

ročníky 1998 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1998 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Dorostenci výška, dálka, trojskok
Dorostenky výška, tyč, dálka, trojskok
Atletická přípravka-hoši 40 y, dálka
Atletická přípravka-dívky 40 y, dálka
Juniorky výška, tyč, dálka, trojskok
Junioři výška, dálka, trojskok
Muži 20-22 let výška, dálka, trojskok
Ženy 20-22 let výška, tyč, dálka, trojskok
Žáci 40 y, 40 y př., výška, dálka
Ml. žáci 40 y, 40 y př., výška, dálka
Ml. žákyně 40 y, 40 y př., výška, dálka
Žákyně 40 y, 40 y př., výška, dálka

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Závodníci jsou povinni použít pouze tretry vybavené keramickými hřeby typu stromeček délky max. 5 mm.

Pořadatel je má k dispozici, doporučujeme přijet s demontovanými hřeby. Při potřebě většího množství, můžeme dodat předem.

(cena je 8,- Kč/ ks)

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v Městské sportovní hale  od 8.00 hodin.

Startovné

Soutěže přípravek :      startují pouze děti z AO TJ Jiskra Otrokovice

Soutěže žactva     :       30,- Kč za jednotlivce, bez omezení startu.

Ostatní                  :       50,- Kč za start

Pozvaní závodníci startovné neplatí

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.1. 2020 do 4.2. 2020 do 20.00 hodin.

Výdej startovních čísel

Výdej pro soutěže U20 a U23 bude probíhat od 12.00 hodin v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu haly, přičemž rozcvičovat se lze v prostoru vyhrazeném pořadatelem.

Vstup na plochu je pouze přes svolavatelnu, kde proběhne kontrola treter.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné při vstupu na závodní plochu haly. Po provedené prezentaci a kontrole treter a vybavení, již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy, 15 min, Technické disciplíny 30 min, Tyč 60 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v Městské sportovní hale, a to pro závodníky šatny č. 2 a 4 a pro závodnice šatny č. 1 a 3. 

Pořadatel neručí za odložené věci ani v šatně ani na tribunách haly. Využijte možnosti úschovy na recepci haly. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve Sport. hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v SH, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v SH.

Zdravotní služba

Zdravotní služba má sídlo na ošetřovně v prostorách šaten SH. Je viditelně označena.

Časový pořad

čtvrtek, 6.2.2020

Čas Disciplíny
09:45 40 y př. Žkm Finále výška Žkm Finále výška Žky Finále dálka Žci Finále
09:55 40 y př. Žcm Finále
10:05 40 y př. Žky Finále
10:15 40 y př. Žci Finále
10:30 40 y Žkm Rozběh dálka Žcm Finále
10:45 40 y Žci Rozběh
11:00 40 y Žky Rozběh
11:15 40 y Žcm Rozběh dálka Žkm Finále
11:30 40 y Žcm Finále výška Žci Finále výška Žcm Finále
11:40 40 y Žci Finále
11:50 40 y Žky Finále
12:00 40 y Žkm Finále dálka Žky Finále
13:00
14:30 40 y EleZ Finále dálka EleH Finále
15:00 40 y EleH Finále dálka EleZ Finále
15:45 dálka U23Z Finále dálka Dky Finále dálka Jky Finále
17:00 dálka U23M Finále dálka Jři Finále dálka Dci Finále
17:20 výška Jky Finále výška Dky Finále výška U23Z Finále
17:30 tyč U23Z Finále tyč Jky Finále tyč Dky Finále
18:30 trojskok Dky Finále trojskok U23Z Finále trojskok U23M Finále trojskok Dci Finále trojskok Jky Finále trojskok Jři Finále
18:45 výška Dci Finále výška U23M Finále výška Jři Finále

Stravování

V prostorách SH je otevřen bufet se širokým sortimentem rychlého občerstvení. Naproti SH je restaurace Lanáček s teplou kuchyní.

Možnosti ubytování


Petřík Michal

Adresa Petřík Michal
Web
Telefon 773779137
Email
Poznámka Kontaktujte pořadatele závodu, zajišťuje ubytování na základě dlouhodobých partnerských smluv a dohod.

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v prostorách parkovišť sportovní haly a přilehlého Koupaliště ( autobusy).

Další informace

Další informace bude pořadatel vydávat na webových a facebookových stránkách mítinku.