Pardubická tyčka

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Pardubice

Datum

31.01.2020

Místo

Pardubice (jiráskova 29)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Filip Sedlák 605910794
Hlavní rozhodčí Ing. Luděk Skalický

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Soutěže

Dorostenci tyč
Dorostenky tyč
Juniorky tyč
Junioři tyč
Muži tyč
Ženy tyč

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

150 Kč za start

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.1.2020 12:42 do 30.1.2020 14:00.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přilehlé budově Sokola. Stejně jako sprchy a toalety.

Časový pořad

pátek, 31.1.2020

Čas Disciplíny
15:00 tyč M tyč Jři tyč Dci tyč Ž tyč Jky tyč Dky