Krajský přebor Středočeského kraje jednotlivců mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl SKP Olympia Kutná Hora

Datum

20.06.2020

Místo

Kutná Hora (Střelecká 617, Kutná Hora)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Miroslav Vondra 606953864 vondra.atlet@seznam.cz
Ředitel závodu Karel Ptáček 773800491
Hlavní rozhodčí Hana Vondrová 607926028 vondrovahana@gmail.com
Technický ředitel Jana Červenková
Hlasatel Tomáš Kaprálek
Lékař MUDr. Lukáš Cibulka
Vedoucí ceremonielu Radek Jásek
Časomíru zajišťuje Jan Škarka
Výsledky zpracoval Lenka Vondrová 723877843 von.lenca@gmail.com

Startují

ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Závodníci mohou startovaqt pouze v jednom individuálním běhu na 300m a delším.

Mladší žactvo smí startovat max. ve dvou individuelních disciplínách a jedné štafetě

 

Do technických disciplín bude vybráno max 40 závodníků.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena  od 8:30 hodin. Ukončení prezentace do 9:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od čtvrtka 11.6. 2020 0:00 do středy 17.6.2020 20:00

 

V den závodu se přihlašují štafety a provádí se pouze škrty. Není možno jakékoliv dopisování a přepisování disciplín.

Štafety nepřihlašovat přes atletickou kancelář.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Šatny

Vzhledem  k situaci použijte pokud možno autobusy.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli .. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zajištěna, stanoviště v hlavní budově.

Časový pořad

sobota, 20.6.2020

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žcm Finále výška Žcm Finále dálka Žkm B koule 3kg Žcm Finále oštěp 400g Žkm Finále
10:15 60 m př. Žkm Finále
10:40 60 m Žcm Rozběh
10:55 dálka Žkm A
11:00 60 m Žkm Rozběh koule 2kg Žkm Finále oštěp 500g Žcm Finále
11:35 800 m Žcm Běh
11:45 výška Žkm Finále
11:50 800 m Žkm Běh
11:55 dálka Žcm B
12:00 kriket Žkm Finále
12:10 60 m Žcm Finále
12:20 60 m Žkm Finále
12:35 1500 m Žcm Běh
12:40 dálka Žcm A
12:50 1500 m Žkm Běh
13:00 kriket Žcm Finále
13:05 150 m Žcm Běh
13:35 150 m Žkm Běh
14:25 4x60 m Žcm Běh
14:45 4x60 m Žkm Běh

Stravování

Občerstvení zajištěno v bufetu na stadionu.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na dvou parkovištích u stadionu ( označeno cedulemi).