Finále A KPD staršího žactva

36777_skas logo c201

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Lokomotiva Beroun z.s.

Datum

12.09.2020

Místo

Beroun (Tyršova 85, 26601 Beroun)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Vondra Miroslav 606953864 vondra.atlet@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Hana Vondrová
Řídící soutěže družstev Král Miroslav 721763351 mira.01@seznam.cz
Časomíru zajišťuje FTVS
Výsledky zpracoval Lenka Vondrová 723877843 von.lenca@gmail.com

Startují

ročníky 2005 - 2008
ročníky 2005 - 2008

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce Ministerstva zdravotnictví č.391/213 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení odpovídají atletické oddíly a kluby.

 

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém/klubovém dresu ( tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v klubové/oddílové kombinéze. S tart v jiném dresu, nebo v jiné kombinéze není přípustný. Za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. representační kombinéza.

Závodníci startující MIMO SOUTĚŽ budou puštěni k soutěži po zaplacení poplatku 100,-Kč.

DRUŽSTVA:

žáci:A.C.TEPO Kladno A, Atletika Líbeznice, AO Střela Žebrák, SK Sporting Příbram, ASK Dipoli Černošice,TJ Sokol Kolín - atletika A, Atletika Stará Boleslav, T.J.Sokol Říčany a Radošovice, TJ Slavoj Český Brod, SKP Nymburk

žákyně: A.C.TEPO Kladno A, ASK Dipoli Černošice, AO Střela Žebrák, Atletika Líbeznice,TJ Lokomotiva Beroun, TJ Sokol Kolín - atletika, Atletika Stará Boleslav, Atletika Benešov, SKP Nymburk, TJ Spartak Vlašim

 

 

 

 

 

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící soutěže podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

 

Vzhledem k tomu, že všechny dlouhé hody se uskuteční na hlavní ploše, berte jejich časový pořad pouze jako informativní. Budou navazovat na sebe podle možností po ukončení předchozí disciplíny. Pro jeho dodržování budou u všech vrhů a hodů pro rozcvičení umožněny pouze dva rozcvičovací pokusy za dohledu rozhodčích.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v levé horní části tribuny od 8:30 hodin. Do 9:30 hodin si zde vedoucí družstev vyzvednou svůj seznam předběžných přihlášek a provedou pouze škrty závodníků/ic, kteří ke kolu nenastoupí. Opravený seznam vrátí nejpozději do 9:45 hodin zpět do závodní kanceláře. Upřesněný seznam na předsunutou soutěž v hodu kladivem žáků předat do 9:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do čtvrtka 10.9.2020 20:00 hodin. Štafety se přes kancelář nepřihlašují.

Rozcvičování

Mimo hlavní stadion na vedlejší umělé trávě, pilinové dráze a tréninkové vrhačské louce. Vrhat, házet a manipulovat s náčiním mimo závodní prostor je zakázáno.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí  předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Vážení a měření bude označeno a proběhne od 9:00 do 12:00 hodin.

Šatny

Šatny jsou k dispozici ze zadní strany tribuny stadionu v přízemí u dětského hřiště. Pořadatel neručí za odložené věci..

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v dolní části tribuny.  Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v dolní části tribuny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (technické pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (technické pravidlo 8 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Odvolávací komise se skládá z řídícího soutěže, hlavního rozhodčího a ředitele závodu.

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Zdravotník je zajištěn a bude poblíž závodní kanceláře.

Časový pořad

sobota, 12.9.2020

Čas Disciplíny
10:00 kladivo 4kg Žci Finále
10:30 60 m Žky Rozběh výška Žci Finále dálka Žky Finále koule 4kg Žci Finále
10:50 60 m Žci Rozběh
11:00 kladivo 3kg Žky Finále
11:15 800 m Žky Běh
11:30 800 m Žci Běh
11:45 100 m př. Žci Běh výška Žky Finále
12:00 100 m př. Žky Běh dálka Žci Finále koule 3kg Žky Finále oštěp 600g Žci Finále
12:15 60 m Žky Finále
12:25 60 m Žci Finále
12:40 300 m Žci Běh
13:00 300 m Žky Běh oštěp 500g Žky Finále
13:20 1500 m Žci Běh
13:35 1500 m Žky Běh tyč Žky Finále tyč Žci Finále
13:50 200 m př. Žci Běh
14:00 disk 1kg Žci Finále
14:05 200 m př. Žky Běh
14:20 150 m Žci Běh
14:45 150 m Žky Běh
15:00 disk 0,75kg Žky Finále
15:10 4x60 m Žci Běh
15:25 4x60 m Žky Běh
15:40 4x300 m Žci Běh
15:55 4x300 m Žky Běh
16:10 1500 m př. Žci Finále
16:25 1500 m př. Žky Finále

Stravování

Bude zajištěno ve sportbaru LOKO.

Parkování

Z důvodu modré zóny kolem stadionu, doporučujeme dojet autobusem ke stadionu pro vysazení a odjet na autobusové nádraží. Plánek bude zaslán na oddíly.

Další informace

Při dlouhých hodech budou pouze dva zkušební hody. Zákaz házení mimo sektory.