Hustopečské skákání žactvo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Atletika Hustopeče, z.s.

Datum

06.02.2020

Místo

Hustopeče (Městská sportovní hala, Šafaříkova 22, Hustopeče, 693 01)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Zbyněk Háder 702204306 reditel@zsvestonice.cz
Hlavní rozhodčí Michaela Houdková
Technický ředitel Stanislav Joukal
Hlasatel Miroslav Strouhal, Zbyněk Háder

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2010
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2010

Soutěže

Žáci výška
Ml. žáci výška
Ml. žákyně výška
Žákyně výška

Technická ustanovení

Základní výšky: ml.žákyně 105 cm; ml.žáci - 110 cm; žákyně - 120 cm; žáci - 125 cm.
Pořadatelé si vyhrazují právo upravit základní výšky a časový harmonogram podle počtu přihlášených závodníků.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Rozběžiště je pokryto umělým povrchem, možno použít tretry s hřeby do 9 mm.
Ostatní povrch tělocvičny jsou parkety, na kterých je pohyb v tretrách přísně zakázán.
Závody budou s hudebním doprovodem.

Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom, medaile a drobné věcné ceny.

Pro závodníky z okresu Břeclav jsou závody vyhlášeny jako okresní přebor a budou zvlášť vyhlašováni.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve vestibulu haly od 08:00 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 23.01.2020 do 04.02.2020 nebo písemně na adresu: reditel@zsvestonice.cz.

Šatny

Pro závodníky jsou k dispozici dvě šatny pro chlapce a dvě šatny pro dívky. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu haly. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránkách závodu: www.hustopecskeskakani.cz.

Časový pořad

čtvrtek, 6.2.2020

Čas Disciplíny
08:00 Prezentace
09:00 výška Žkm
10:15 výška Žcm
11:45 výška Žky
12:45 výška Žci

Stravování

Stravovávní je možné v bufetu v prostorách haly.