Atletický start školního roku v Rudné /trojboj přípravek/

Ar logo JPG

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ATLETIK RUDNÁ

Datum

23.09.2020

Místo

Rudná (Masaryková 878/115, Rudná 25219)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Miroslav Donchev 775659572 atletikarudna@seznam.cz
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Technický ředitel Miroslav Pavlíček
Výsledky zpracoval Jindřich Živný

Startují

ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, dálka, kriket

Technická ustanovení

DISCIPLÍNY v TROJBOJE: 60 m, hod kriketovým míčkem, skok daleký. Výkony v jednotlivých disciplínách se sčítají podle umístění, a je hodnocen pouze celý trojboj. Ruční měřeni běhu.Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. Ve skoku do dálky a hodu míčkem má každý závodník 3 pokusy, běh 60 m -přímo na čas.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Za TROJBOJ bude vybíráno 60,- Kč (20 Kč/disciplína).

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od  14.09.2020 do 22.09.2020 anebo E-mailem na adresu arzavody@seznam.cz do uterý 22.09. 2020 do 20 hodin. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, ročník narození a název atletického oddílu (pokud je dítě členem). Přihlásit se na místě lze za poplatek 100,- Kč. 

Šatny

Prostory k převléknutí a hygieně závodníků jsou součástí areálu stadionu. Pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v  14.30 hod.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránky atletikrudna.cz.

Zdravotní služba

Zdravotník je zajištěn a bude poblíž závodní kanceláře.

Časový pořad

středa, 23.9.2020

Čas Disciplíny
15:00 60 m EleZm dálka EleH kriket EleHm
15:15 60 m EleZ kriket EleZm
15:30 dálka EleHm
15:45 kriket EleH
16:00 60 m EleHm dálka EleZ
16:15 60 m EleH dálka EleZm
16:30 kriket EleZ
17:15

Další informace

VSTUP NA ZÁVODNÍ PLOCHU: Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé a technická četa. Vstup trenérů, rodičů a dalších osob na plochu stadionu se nedoporučuje. Pro rozcvičování využívejte označené prostory.

VYHLAŠOVÁNÍ: Bude provedeno v uceleném bloku na konci závodu. Přepokládaný čas vyhlášení: 17.15 -17.30 h. Závodníci v každé kategorie (zvlášť chlapci a dívky)  obsadili  4.-6. místě obdrží  diplom ,  1. -3. místě  obdrží medaile a diplom .

MÍSTO: Atletická dráha, sportovní areál ZŠ Rudná, Masarykova 878/115, 252 19 Rudná, vchod z ulice V Aleji

COVID-19: Opatření přijatá v souvislosti s nařízením vlády k ochraně proti šíření Covid-19 budou průběžně aktualizovaní. U vchodu do areálu bude zajištěna dezinfekce pro hygienické ošetření rukou.

Časový pořad je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.