KP ve vícebojích mladšího žactva a přípravek

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ VS Tábor, z. s.

Datum

22.02.2020

Místo

Praha - Strahov

Vedoucí činovníci

Technický delegát Bohuslava Váňová (žactvo) bohumohu@seznam.cz
Technický delegát Pavel Fleischmann (přípravky) pavel.fleisch@volny.cz
Ředitel závodu Lucie Šetelíková 607292039 setyyx@gmail.com
Hlavní rozhodčí Ludvík Vacek
Hlasatel Martin Zvoníček

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

 

Mladší žactvo: ročníky 2007-2008 (otevřeno pro atlety jiných krajů)
Přípravka:        ročníky 2009-2010 (pouze pro závodníky z Jihočeského kraje)

Poznámka: Start povolen jen registrovaným závodníkům

Vložený závod na 60m př.:
St. žactvo 2005-2006 (pouze pro závodníky z Jihočeského kraje – 1 běh žákyň a 1 běh žáků)

Družstva:

Mladší žactvo: samostatně 3 - 4členná družstva mladších žáků a mladších žákyň přihlášená před závody formou kartiček (do soutěže družstev se započítávají celkové body víceboje 3 nejlepších závodníků).

Přípravka: smíšená 4členná družstva (2 hoši + 2 dívky) přihlášená před závody formou kartiček (do družstva se započítávají celkové body víceboje všech závodníků).

Soutěže

Atletická přípravka-hoši čtyřboj
Atletická přípravka-dívky čtyřboj
Žáci 60 m př.
Ml. žáci pětiboj h
Ml. žákyně pětiboj h
Žákyně 60 m př.

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 9:00 hodin, oddíly do 9:30 hodin odhlásí nepřítomné přihlášené závodníky, dodatečné přihlášky nejsou povoleny!!!

Současně budou ŘP předány kartičky se sestavami družstev.

Startovné

Víceboj 150,- Kč pro závodníky z Jihočeského kraje, 300,- Kč pro závodníky z jiných krajů. Vložený běh na 60 m př. 100,- Kč.
 

Přihlášky

Mladší žactvo i přípravka pouze přes AK na webové stránce ČAS, do čtvrtka 20. února do 20:00.
Starší žactvo (vložený závod na 60 m překážek - 1 běh žáků a 1 běh žákyň) pouze přes AK na webové stránce ČAS, do čtvrtka 20. února do 20:00. 

Na jinou formu přihlášek nebude brán zřetel.

Dle přihlášek provedou techničtí delegáti případné omezení počtu startujících v jednotlivých kategoriích (při výběru v mladším žactvu budou upřednostněni atleti z Jihočeského kraje, u přípravky ročník narození 2009); seznam nevybraných závodníků bude zveřejněn na www.jckas a www.atletika.cz nejpozději v pátek 21.2.2020 do 12:00.
 

Družstva:

Mladší žactvo: samostatně 3 - 4členná družstva mladších žáků a mladších žákyň přihlášená před závody formou kartiček (do soutěže družstev se započítávají celkové body víceboje 3 nejlepších závodníků).

Přípravka: smíšená 4členná družstva (2 hoši + 2 dívky) přihlášená před závody formou kartiček (do družstva se započítávají celkové body víceboje všech závodníků).

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v zázemí přetlakové haly. Šatny slouží pouze pro převlečení. Za odložené věci pořadatel neručí!

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v přetlakové hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Tituly a odměny

V kategorii žactva závodníci z jihočeských oddílů na prvním až třetím místě získávají medaili a diplom (u přípravky závodníci na prvním až pátém místě); v soutěži družstev žactva i přípravky získávají pohár, medaile a diplom družstva na prvním až třetím místě).

 

Časový pořad

sobota, 22.2.2020

Čas Disciplíny
09:50 60 m př. Žci Běh 1
10:00 Medicinbal H 60 m př. Žky Běh 1 čtyřboj EleH
10:10 Dálka D 60 m př. Žkm pětiboj h Žkm čtyřboj EleZ
10:40 60 m př. Žcm pětiboj h Žcm
10:50 Koule Žkm
11:10 60 m H
11:40 60 m D Dálka H
11:50 Koule Žcm
12:10 60 m Žkm
12:50 60 m Žcm Dálka Žkm Medicinbal D
13:40 600 m H
14:00 Dálka Žcm
14:10 600 m D
14:40 800 m Žkm
15:10 800 m Žcm
15:30 Vyhlášení výsledků jednotlivců a družstev

Další informace

Upozornění

Pořadatel upozorňuje na možnost případné úpravy navrženého časového pořadu dle počtu přihlášených závodníků. O těchto změnách budete informováni jak hlasatelem, tak opraveným časovým pořadem na vývěsní tabuli v hale.

Vložený závod na 60 m př. st. žákyň a st. žáků bude pouze 1 běh (žákyň a žáků) otevřený pouze pro závodnice a závodníky z Jihočeského kraje.

Pohyb závodníků v sektorech se omezuje pouze na vlastní závody. Rozcvičení se koná mimo závodní sektory.
 

Za věci odložené v šatnách a v hale pořadatel neručí.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY
Nezapomeňte si vzít do haly vhodnou obuv na přezutí!