KP v přespolním běhu všech kategorií (zrušeno)

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ VS Tábor, z. s.

Datum

21.03.2020

Místo

Tábor - Sportovní areál Komora (Sportovní areál Komora, Sídliště nad Lužnicí, Tábor 390 05)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Václav Tipka vaclav.tipka@seznam.cz
Ředitel závodu Lucie Šetelíková 607292039 setyyx@gmail.com
Hlavní rozhodčí Stanislav Gryc

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

V rámci přeboru startují muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně a přípravka (2009-2010 popř.2011) z jihočeských atletických oddílů, kteří jsou registrováni v ČAS.

Závodníci z jiných krajů i neregistrovaní závodníci mohou startovat v rámci otevřeného závodu bez nároku na medaili a diplom.

Nejmladší (2011 a mladší) startuje v rámci vložených závodů (závodníci ročníku 2011 startující v přeborovém závodu přípravek nemohou již ve vloženém závodu startovat).

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají oddíly.

 

Soutěž družstev

V kategori přípravek (2009-2010) a mladšího žactva (2007-2008) bude vyhodnocena i společná soutěž 4 členných smíšených družstev z oddílů Jihočeského kraje.

Smíšené družstvo tvoří z každé kategorie 1 závodník (mladší žák, mladší žákyně, chlapec a dívka přípravky), do hodnocení se započítává součet umístění všech členů družstva v jednotlivých kategoriích (umístění v každé kategorii se počítá ze všech startujících v rámci KP příslušné kategorie, při nedokončení běhu se započítá umístění posledního + 10)

Soupisky jednotlivých družstev musí být předány technickému delegátovi minimálně 30 minut před startem první kategorie; oddíl může postavit libovolný počet družstev.

Soutěže

Dorostenci Přespolní běh
Dorostenky Přespolní běh
Atletická přípravka-hoši Přespolní běh
Atletická přípravka-dívky Přespolní běh
Juniorky Přespolní běh
Junioři Přespolní běh
Muži Přespolní běh
Ženy Přespolní běh
Žáci Přespolní běh
Ml. žáci Přespolní běh
Ml. žákyně Přespolní běh
Žákyně Přespolní běh

Technická ustanovení

Charakter a povrch tratí

Tratě jsou spíše rovné a mírně zvlněné, povrch: travnatá plocha.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v den závodu od 9:00 hodin do ukončení závodu u budovy sportovního areálu Komora.

Prezentace závodníků

Prezentace se uskuteční v závodní kanceláři. Každý odprezentovaný závodník/-ce/ po uhrazení startovného obdrží startovní číslo. Prezentace se uskuteční od 9:00 hodin. Závodníci/-ce/ jednotlivých kategorií se musí odprezentovat nejpozději hodinu před startem svého závodu, pro kategorii přípravek platí čas prezentace nejpozději 30 min před startem.

Startovné

Start v rámci KP - 50,- Kč.

Starty MS (neregistrovaní, atleti z jiných krajů) – 100,- Kč.

Bude se hradit u hospodáře závodu v závodní kanceláři při prezentaci v hotovosti.

Přihlášky

Do krajského přeboru pouze přes AK na webové stránce ČAS do čtvrtka 19.03.2020 do 20:00 hodin; přes AK i starty MS (atleti z jiných krajů).

Neregistrovaní závodníci na e-mail: admin@atletikatabor.cz do čtrvtka 19.03.2020 do 20:00 hodin, eventuálně mimořádně v den závodu v závodní kanceláři nejpozději hodinu před startem příslušné kategorie. za zvýšené startovné 100,- Kč!

Kategorie mladších přípravek se přihlašuje na místě.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 9:00 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní trať.

Šatny

Šatny budou k dispozici v zázemí areálu.

Zdravotní služba

Bude v prostoru cíle.

Časový pořad

sobota, 21.3.2020

Čas Disciplíny
10:00 1000 m Přespolní běh EleZ
10:10 1000 m Přespolní běh EleH
10:20 2000 m Přespolní běh Žkm
10:30 2000 m Přespolní běh Žcm
10:45 Mladší přípravka D (vložený závod) 500 m
11:00 Mladší přípravka H (vložený závod) 500 m
11:10 První blok vyhlášení vítězů
11:30 3000 m Přespolní běh Žky
11:50 3000 m Přespolní běh Žci
12:10 3000 m Přespolní běh Dky
12:30 4000 m Přespolní běh Dci
13:00 4000 m Přespolní běh Ž Přespolní běh Jky
13:30 6000 m Přespolní běh M Přespolní běh Jři

Stravování

V zázemí areálu je restaurace.

Parkování

Parkoviště jsou u areálu, volně přístupné. Moznost zaparkování je i na zpěvněné ploše naproti hlavní budovy.

Další informace

Tituly a ceny

V jednotlivých kategoriích krajského přeboru, v nichž nastoupili minimálně 3 soutěžící ze 2 atletických oddílů, získávají závodníci na prvním až třetím místě medaili a diplom (v kategorii přípravek i závodníci na čtvrtém a pátém místě).

V soutěži družstev získají družstva na prvním až třetím místě pohár a diplom, jednotliví členové družstva medaili.

Ve vložených závodech obdrží závodníci na prvních třech místech od pořadatele drobné ceny.

 

 

Vyhlašování

První blok vyhlášení výsledků se uskuteční po skončení závodu přípravek, a mladšího žactva další vyhlašování bude průběžné po skončení závodu jednotlivých kategorií.

 

Časový pořad

(časy startů jsou orientační, může dojít k posunu podle počtu startujících)

 

Za odložené věci v šatnách pořadatel neručí. Šatny jsou určené pouze pro převlečení.