Černošice indoor meeting

banner-dipoli_orig

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub ASK Dipoli z.s.

Datum

26.09.2020

Místo

Černošice (Atletický ovál - Pod Školou 447, Černošice Mokropsy)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Jan Sirotek
774 330 566
jan.sirotek@askdipoli.cz
Technický delegát
Kateřina Siebeltová
Ředitel závodu
Tomáš Vodička
776 366 426
tomas.vodicka@askdipoli.cz
Technický ředitel
Jakub Junek
775 622 550
jakub.junek@askdipoli.cz
Lékař
Barbora Cíglerová
Vedoucí ceremoniálu
Jana Lágnerová Balová
724 596 037
jana.lagnerova@askdipoli.cz
Hospodář
Iva Ambrožová
Časomíru zajišťuje
Pavel Průša

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010

Ročníky 2014 a mladší startovat nemohou. 

Soutěže

Atletická přípravka-dívky 60 m, dálka
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, dálka
Atletická přípravka-hoši 60 m, dálka
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, dálka
Junioři 60 m, dálka
Muži 100 m, výška, koule 7,26kg
Ženy výška
Žáci 60 m, dálka
Ml. žáci 60 m, dálka
Ml. žákyně 60 m, dálka
Žákyně 60 m, 100m p 83,8, dálka

Technická ustanovení

Závody jsou OPEN pro všechny závodníky.

V případě že se příhlásí více závodníků, tak mohou být technickým delegátem vyškrtnuti. 

Maximální počet závodníků v bězích na 60 metrů je 80. Maximální počet závodníků ve skoku dalekém je 30. Každý ze závodníků ve skoku dalekém bude mít 2 pokusy, v kategorii žactva 3 pokusy. Kategorie přípravek startují bez startovních bloků.

Na exhibiční disciplíny (100m, skok vysoký, koule) vybírá přihlášené závodníky technický delegát. Základní výšky a zvyšování určí technický delegát podle výkonnosti přihlášených závodníků. Technický delegát vybírá závodníky na základě počtu přihlášených závodníků a dosažených výkonů.      

Vstup na závodní plochu mají pouze závodníci a organizátoři s akreditací. Diváci a trenéři mají vyhrazené prostory mimo závodní plochu. Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic a technických ustanovení. 

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 11:00 hodin u hlavního vchodu na sportoviště. 

Startovné

Závodníci ASK Dipoli - startovné dobrovolné

Ostatní přihlášení - 100 Kč/ disciplína (uhradit 60 minut před začátkem Vaši disciplíny v závodní kanceláři)

Pozvaní závodníci startovné nehradí 

Přihlášky

Přihlášky na dětské závody a exhibiční závody jsou pouze předem ONLINE na webu: www.atletika.cz a www.askdipoli.cz do 25.9.2020 18:00.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 11:00 v závodní kanceláři. Startovní čísla jsou pro všechny pozvané závodníky (100m, koule, výška).  Každý pozvaný závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky mohou mít pouze jedno startovní číslo, na prsou.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno na protilehlé rovince. Na rozcvičovací plochu budete vpuštěni pouze s akreditací nebo společně s organizátory.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v 12:45.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorech sportoviště. Pro pozvané závodníky je připravena VIP šatna a pro děti a mládež šatna na odložení věcí. 

Startovní listiny

Startovní listiny sprintů, skoku do výšky a do dálky budou vyvěšeny na informační tabuli ve 13:00. Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na webu www.askdipoli.cz 

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

sobota, 26.9.2020

Čas Disciplíny
12:00 Prezence v závodní kanceláři (U vchodu sportoviště)
13:00 Rozcvičení s trenéry
13:30 60 m EleDm 60 m EleD dálka Žkm Finále dálka Žky Finále
13:45 koule 7,26kg M Finále
14:00 60 m EleHm 60 m EleH dálka Žcm Finále dálka Žci Finále dálka Jři Finále
14:30 100m p 83,8 Žky Finále
14:45 výška M Finále výška Ž Finále dálka EleDm Finále dálka EleD Finále
15:30 60 m Žky Běh 60 m Žkm Běh
15:45 dálka EleHm Finále dálka EleH Finále
15:50 60 m Žci Běh 60 m Žcm Běh 60 m Jři Běh
16:15 100 m M Běh

Parkování

Parkování pro VIP závodníky a organizátory bude zajištěno v areálu sportoviště. Parkování pro veřejnost a ostatní závodníky bude zajištěno v okolí ZŠ Černošice. 

Akreditace, vstupenky

Akreditace pro organizátory a VIP závodníky budou k vyzvednutí v závodní kanceláři u vstupu na sportoviště. 

Vstupné pro diváky na akci je dobrovolné. Dobrovolné vstupné bude využito na organizaci akce, odměny, ceny... (V případě zájmu uhraďte ve stanu s prezencí u vstupu do areálu). 

Další informace

Odměny a ceny:

Exhibiční závody (100 metrů ženy a muži, výška muži a ženy, koule muži) 
1. místo - 3,000 Kč
2. místo - 2,000 Kč
3. místo - 1,000 Kč

Překonání aktuálních rekordů meetingu - 500 Kč 
Výška muži - 196 cm 
100m ženy 12,61 s
100m muži 11,34 s

Koule muži 16.00 m

 


Zapsání do čela aktuálních letošních ČR tabulek - 4,000 Kč
Za účast - ceny, odměny (sportovní vybavení), poukaz na stravování


Přípravka a žactvo
- První tři závodníci obdrží medaili, diplom a pohár a další ceny
- Všichni zúčastnění dostanou malou odměnu 

 

pruh-otocka-20-orig_1_orig