MORENDA MÍTINK 2020 žactvo

Logo_AC_MSlavia (002)

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub AC Moravská Slavia Brno

Datum

24.08.2020

Místo

Brno, Vojtova 12c

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Ing. Jiří Proch jiriproch0@gmail.com
Ředitel závodu Ing. Valter Boček
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec
Technický ředitel Mgr. Jan Dvořák
Hlasatel Ing. Jiří Proch
Lékař MUDr. Dominika Matysková
Režie David Mikulecký
Hospodář Ladislav Zouhar
Časomíru zajišťuje AC Moravská Slavia Brno
Výsledky zpracoval Petr Marčík marcikp@seznam.cz

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

 

VYSVĚTLIVKY

Starší žáci v časovém pořadu ..................................................... Žci

Mladší žáci v časovém pořadu .................................................... Žcm

Starší žákyně v časovém pořadu ................................................ Žky

Mladší žákyně v časovém pořadu ............................................... Žkm

Soutěže

Žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., výška, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu

Základní výšky a zvyšování ve skoku vysokém určí hlavní rozhodčí podle výkonnosti přihlášených. Nejnižší možná základní výška je 100 cm.

Závodník/ice může startovat nejvýše ve třech disciplínách.

Nebude povolen start mimo uvedené kategorie a ročníky narození.

V bězích na 60 metrů nebudou finále.

Žactvo bude mít v dálce a ve vrhu koulí tři pokusy pro všechny a osm nejlepších z každé kategorie postoupí do finále, kde absolvují další tři pokusy.

 

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v den závodu od 8 hodin. Uzávěrka prezentace bude nejpozději 15 minut před začátkem dané disciplíny. Od 8 do 10 hodin bude umožněna prezentace pouze závodníkům/icím v kategoriích mladšího a staršího žactva, odpolední blok přípravek se bude moci odprezentovat od 10 hodin.

Závodníci/ice, kteří se před discíplínou řádně neprezentovali při vstupu na stadion a nevyzvedli si startovní číslo budou před začátkem disciplíny vymazáni ze seznamu přihlášených a nebude jim umožněn start!

 

Startovné

150 Kč ( nebo 6 €) za závodníka/ici. Platba bude v den závodu při prezentaci.

Každý závodník/nice při prezentaci obdrží drobné občerstvení, originální pamětní list a nevratné startovní číslo.

Přihlášky

Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 10. 8. 2020 do pátku 21. 8. do 16 hodin.

Na jiný způsob přihlašování nebude brán zřetel. Přihlášky po uvedeném datu a v místě konání závodu nebudou umožněny.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v den závodu při prezentaci v závodní kanceláři při vstupu na stadion. Každý závodník/nice musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Bez startovního čísla na dresu nebude závodníkovi/ici umožněn start.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno na protilehlé rovince a v dalších vhodných částech stadionu, případně mimo atletického stadionu. Rozcvičování není možné v prostoru cílové rovinky a na fotbalovém hřišti.

Při pohybu ve vniřní části stadionu dbejte vždy pokynů rozhodčích a ostatních pořadatelů.

Šatny

Šatny a WC jsou k dispozici v přízemí hlavní budovy. Šatny slouží pouze k převlékání, za odložené věci pořadatel neručí.

Horní část budovy je určena pouze pro pořadatele a rozhodčí.

Startovní listiny

Nasazení závodníků/ic do jednotlivých běhů, včetně určení drah a stanovení pořadí na startu, dále pořadí a určení skupin v dálce, v soutěžích v poli, určuje hlavní rozhodčí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na hlavní tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránkách pořadatele AC Moravská Slavia Brno www.mslavia.cz.

První tři závodníci/ice v každé kategorii a disciplíně obdrží diplomy, medaile a věcné ceny.

Zvláštní cenou bude odměněno překonání rekordu mítinku.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže (disciplíny) na informační tabuli, a to ústně hlavnímu rozhodčímu nebo řediteli závodu. Protesty se zásadně neřeší v závodní kanceláři!

Zdravotní služba

Bude zajištěna.

Závodníci/ice startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za zdravotní újmu žádného z účastníku.

Časový pořad

pondělí, 24.8.2020

Čas Disciplíny
09:00 60 m př. Žkm Finále
09:10 60 m př. Žcm Finále dálka Žkm
09:30 100 m př. Žky koule 2kg Žkm koule 3kg Žcm
09:40 100 m př. Žci
09:50 výška Žci výška Žcm
10:00 60 m Žcm Finále
10:30 60 m Žci Finále
10:35 dálka Žky
10:50 výška Žky výška Žkm
11:00 60 m Žkm
11:10 koule 3kg Žky koule 4kg Žci
11:30 60 m Žky
12:00 dálka Žcm
12:15 800 m Žcm
12:25 800 m Žkm
12:35 800 m Žky
12:45 dálka Žci
12:50 1500 m Žci
13:05 300 m Žkm
13:20 300 m Žcm
13:35 300 m Žky
13:50 300 m Žci
14:00 Slavností vyhlášení vítězů

Stravování

Bude zajištěno stánkem Líšeňského pivovaru na hlavní tribuně a restaurací Na Kuželně.

Parkování

V okolí stadionu probíhá rozsáhlá výstavba a oprava komunikací. Možnost parkování je významně omezena. Pokud přijedete ke stadionu autem, plánujte i dostatečný čas na zaparkování svého vozidla.

Další informace

Tribuny jsou určeny pro diváky. Závodní dráha a sektory jsou pro závodníky a závodnice. Důrazně žádáme diváky a další doprovod, aby umožnili svým chováním regulérní závody, práci rozhodčích a dalších pořadatelů, ale také měřící techniky. Vždy se prosím řiďte pokyny pořadatelů. Nepodlézejte a nepřelézejte vyhraněné prostory.