Oddílové závody

zahlavi

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Hradec Králové

Datum

18.05.2020

Místo

Hradec Králové (Eliščino nábřeží 777)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Ing. Milan Brzek
Ředitel závodu Gréta Novotná
Hlavní rozhodčí Bc. Karel Ettler

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Junioři koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg
Muži 60 m, 150 m, 300 m, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 60 m, 150 m, 300 m, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žáci koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně koule 2kg, oštěp 400g
Žákyně disk 0,75kg

Technická ustanovení

Do technických disciplín bude povolen start do 8 závodníků, popřípadě bude soutěž rozdělena na 2 skupiny. Změny schvaluje technický delegát (případně hlavní rozhodčí).

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

Výjimečný start závodníka z jiného oddílu je zpoplatněn 150,- Kč za start.

Přihlášky

Přes webové stránky ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 16.5. do 23:59.

Časový pořad

pondělí, 18.5.2020

Čas Disciplíny
00:00 Časový pořad je pouze orientační a může se změnit
15:00 koule 2kg Žkm koule 3kg Žcm koule 3kg Dky koule 4kg Žci koule 4kg Ž koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
15:30 60 m M 60 m Ž
16:00 disk 0,75kg Žky disk 1kg Žci disk 1kg Ž disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
16:30 150 m Ž 150 m M
17:00 oštěp 400g Žkm oštěp 500g Žcm oštěp 500g Dky oštěp 600g Žci oštěp 600g Ž oštěp 700g Dci oštěp 800g M
17:30 300 m Ž 300 m M
18:00 kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Žci kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M

Další informace

- bez účasti diváků

- maximálně 100 osob (rozhodčí, sportovci, techničtí a organizační pracovníci)

- bez šaten a sprch

- sportovci při sportování nemusí mít roušku, ostatní osoby na sportovišti roušku mít musejí po celou dobu

- sportovci a ostatní osoby na sportovišti dodržují bezpečnou vzdálenost

zapati