Oddílové závody

zahlavi

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Hradec Králové

Datum

25.05.2020

Místo

Hradec Králové (Eliščino nábřeží 777)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Ing. Milan Brzek
Ředitel závodu Gréta Novotná
Hlavní rozhodčí Bc. Karel Ettler

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žáci koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně koule 2kg, oštěp 400g
Žákyně koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 2kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

V technických disciplínách (kromě dálky) budou mít všichni závodníci 4 pokusy.

Do technických disciplín bude povolen start do 8 závodníků, popřípadě bude soutěž rozdělena na 2 skupiny. Změny schvaluje technický delegát (případně hlavní rozhodčí).

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

Výjimečný start závodníka z jiného oddílu je zpoplatněn 150,- Kč za start.

Přihlášky

Přes webové stránky ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 24.5. do 18:00.

Časový pořad

pondělí, 25.5.2020

Čas Disciplíny
00:00 Časový pořad je pouze orientační a může se změnit
15:00 kladivo 2kg Žky kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Žci kladivo 4kg Jky kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M
15:30 100 m M 100 m Ž
16:00 dálka M dálka Ž disk 0,75kg Žky disk 1kg Žci disk 1kg Ž disk 1kg Dky disk 1kg Jky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
16:30 200 m Ž 200 m M
17:00 koule 2kg Žkm koule 3kg Žcm koule 3kg Dky koule 3kg Žky koule 4kg Žci koule 4kg Ž koule 4kg Jky koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
17:30 800 m Ž 800 m M
18:00 oštěp 400g Žkm oštěp 500g Žcm oštěp 500g Dky oštěp 500g Žky oštěp 600g Žci oštěp 600g Ž oštěp 600g Jky oštěp 700g Dci oštěp 800g M oštěp 800g Jři
18:30 400 m M 400 m Ž

Další informace

- bez účasti diváků

- bez šaten a sprch

- sportovci a ostatní osoby na sportovišti dodržují bezpečnou vzdálenost

zapati