Hradecké Memoriály

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický oddíl, Tělocvičná jednota Sokol Hradec Králové

Datum

18.08.2020

Místo

Hradec Králové (Eliščino nábřeží 777)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Ing. Vilímek Pavel
oddil@atletikahk.cz
Vedoucí projektu
Bc. Prokopová Dana
oddil@atletikahk.cz
Ředitel závodu
Ing. Milan BRZEK
607772590
oddil@atletikahk.cz
Hlavní rozhodčí
Ing. Pavel Vilímek
Hlasatel
Ing. Jeník Petružálek
Lékař
Haňavcová Iveta
Vedoucí ceremoniálu
Doležalová Kamila
oddil@atletikahk.cz
Hospodář
Doležalová Kamila
Časomíru zajišťuje
Jiří Ronovský
Výsledky zpracoval
MDDr. Korbová Helena

Startují

ročníky 1920 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

V rámci mítinku startují veteráni ve vloženém startu v 15:30 v hodu diskem 0,75 a 1,00 kg spolu s oddílovou mládeží. V soutěži ve vrhu koulí žen bude omezeně povolen start 3 kg náčiním mimo soutěž. V hodu kladivem se v případě slabé účasti doplní pole ženskými složkami oddílu.

Soutěže

Dorostenci koule 5kg, disk 1,5kg
Dorostenky koule 3kg, kladivo 3kg
Junioři disk 1,75kg
Muži koule 7,26kg, disk 1kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, sprint. tr
Ženy koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, sprint. tr
Žáci koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg
Žákyně koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den soutěže od 13:00 hodin v hlasatelně stadionu

Startovné

Přihlášení závodníci platí při prezentaci v kanceláři startovné 200 Kč za disciplínu, sprinterský trojboj 400 Kč.

Přihlášky

hod diskem M, vrh koulí M, hod kladivem M a Ž, hod diskem Ž, hod diskem veteránů, sprinterský trojboj M a Ž (60-100-200 m)

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v závodní kanceláři. Soutěžící musí mít v průběhu soutěže startovní čísla připevněna, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, rozcvičovat se lze v přilhehlých Šimkových sadech nebo tělocvičně pořadatele.

Kontrola náčiní

Soutěžící musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole vlastní náčiní.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu pořadatele pro závodníky po celou dobu soutěže (bližší informace v recepci pořadatele).

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru hlasatelny. Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru hlasatelny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru hlasatelny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni.

Časový pořad

úterý, 18.8.2020

Čas Disciplíny
14:30 kladivo 3kg Dky kladivo 3kg Žky Finále kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Žci Finále kladivo 7,26kg M Finále
15:30 disk 0,75kg Žky Finále disk 1kg Žci Finále disk 1kg M Finále disk 1,5kg Dci
16:30 koule 7,26kg M Finále disk 1kg Ž Finále
16:40 60 m M Běh sprint. tr M
16:55 60 m Ž Běh sprint. tr Ž
17:10 Vyhlašovací blok 1
17:15 koule 3kg Dky koule 3kg Žky koule 4kg Ž koule 4kg Žci koule 5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M Finále
17:20 100 m M Běh
17:35 100 m Ž Běh
17:50 200 m M Běh
18:05 200 m Ž Běh
18:15 Vyhlašovací blok 2
18:50 Mistrovství světa v hodu holínkou velikosti 42
19:50 Vyhlašovací blok 3

Stravování

V areálu pořadatele je restaurace i bufet v blízkosti recepce.

Parkování

VIP parkování zajištěno v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky zajištěno v okolí stadionu za běžný parkovací poplatek, obvykle v prostoru kolem stadionu je poplatek 10 Kč/hod.

Další informace

Odměny závodníkům

V memoriálových disciplínách jsou vypsány odměny, k výplatě bonusu je nutné splnit výkonnostní limity. Hod diskem mužů má bonusovou linii 56,58 m, oddílový rekord Jaroslava Vidrny. Hod diskem žen 45,75 m, což je osobní rekord Livie Lajbnerové a Vrh koulí mužů je 20,69 m, současný rekord stadionu.

DISCIPLÍNA

UMÍSTĚNÍ

VÝKONNOSTNÍ BONUS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

HOD DISKEM MUŽŮ

1500

1000

500

400

300

200

56,58m 1000Kč

HOD DISKEM ŽEN

1500

1000

500

400

300

200

45,75m 1000kč

SPRINTERSKÝ TROJBOJ MUŽI

1500

1000

500

400

300

200

bez

SPRINTERSKÝ TROJBOJ ŽENY

1500

1000

500

400

300

200

bez

VRH KOULÍ MUŽŮ

1500

1000

500

400

300

200

20,69m 1000Kč